„Udržitelnost je jednou z našich základních hodnot a odráží se i v naší hlavní zásadě: „building tomorrow today”. Jsem hrdý na to, že navzdory náročným podmínkám VGP v roce 2021 dále pokročila v kritických oblastech jako je ochrana klimatu, udržitelné stavebnictví a recyklovatelné materiály,“ řekl Jan Van Geet, výkonný ředitel společnosti VGP. „Pandemie, stále viditelnější dopady změn klimatu i válka probíhající na Ukrajině měly a budou mít hluboké a trvalé dopady na podnikání a společnost, jak je známe dnes. V současné době je více než kdy jindy nutné zaměřit se na udržitelnost, která je klíčovým faktorem dlouhodobého obchodního úspěchu. Nesmíme ztratit ze zřetele to, co je pro přežití naší planety nejdůležitější: co nejdříve dosáhnout uhlíkové neutrality.”

Použití nejmodernějších technologií a energetická účinnost jsou hlavními parametry komerčních nemovitostí, které VGP staví. Společnost se zavázala snížit do roku 2030 čisté emise uhlíku ve svém „in-use“ portfoliu o 55 % a co se týče novostaveb, klade si za cíl získat certifikaci udržitelnosti úrovně DGNB Gold nebo jejího ekvivalentu.

Skupina je i nadále odhodlána dosáhnout ve svých provozech do roku 2025 uhlíkové neutrality, což bylo podpořeno i virtuální smlouvou nákupu elektrické energie pro kanceláře VGP v celé Evropě, které jsou tak od 1. ledna 2022 napájeny ze 100 % solární energií.

Sociální prostředí představuje důležitý pilíř našeho úsilí o udržitelnost. Dnes se Skupina více než kdy jindy snaží propojit s komunitami i zainteresovanými subjekty a v úsilí o vytváření společných hodnot stavět na silných stránkách, které každý z nich má. Nadace VGP, která byla založena v roce 2019, se angažuje v oblasti podpory biodiverzity, nových příležitostí pro znevýhodněné komunity i zachování evropského kulturního dědictví. Nadace již vytipovala 29 projektů, které se zabývají sociálními otázkami a ochranou přírody a kulturního bohatství, a dosud od VGP získala finanční prostředky ve výši více než 7 milionů EUR. VGP se nadále angažuje v budování inkluzivního pracovního prostředí, které podporuje diverzitu jejích lidí.