Desetiletý nezajištěný úvěr přispě

Společnost CTP, která má ve střední a východní Evropě portfolio o rozloze 10,9 milionu metrů čtverečních (GLA) s rostoucím zaměřením na západní Evropu, tedy trhy, jako je Německo, Rakousko a Nizozemsko, cílí na rychlý růst výroby energie z obnovitelných zdrojů ve svém portfoliu. Firma založila vlastní energetickou společnost, která dohlíží na ambiciózní program instalace fotovoltaických elektráren (FVE).

Od roku 2020 CTP zajišťuje, aby všechny její průmyslové a logistické budovy byly „solar ready“, tedy připravené pro instalaci solárních zařízení. Rok 2022 společnost zakončila s 38 MWp instalovaného FVE výkonu na svých střešních plochách v celoevropském portfoliu a v roce 2023 plánuje přidat dalších 100 MWp. Financování EIB podpoří střednědobý cíl CTP dosáhnout do roku 2026 výkonu 400 MWp. Tam, kde v současné době není na místě k dispozici energie z obnovitelných zdrojů, spolupracuje CTP s dodavateli energií, aby klientům poskytla 100 % energií z obnovitelných zdrojů.

je k urychlení přechodu na novou energetiku, posílí bezpečnost dodávek energie a podpoří opatření v oblasti klimatu a sociální a hospodářské soudržnosti. Půjčka je součástí účelového příspěvku EIB k plánu REPowerEU, jehož cílem je ukončit závislost Evropy na dovozu fosilních paliv, a byla nabídnuta za atraktivních podmínek.

V České republice má CTP třináctileté zkušenosti s instalací, připojením do distribuční sítě i údržbou a provozováním fotovoltaických elektráren na střechách svých parků. Na přelomu let 2022/2023 dokončila společnost instalaci dalších 8 MWp, čímž dosáhla kumulovaného výkonu 14 MWp. Do konce letošního roku plánuje vybudovat dalších zhruba 30 MWp, které mají být zprovozněny začátkem roku 2024. CTP chce v tuzemsku do roku 2030 vybudovat kumulovaný instalovaný výkon 250 až 300 MWp.

Developer hodlá do konce desetiletí téměř zdvojnásobit své portfolio na celkových 20 milionů metrů čtverečních. V dlouhodobém horizontu plánuje vytvořit zcela energeticky nezávislé průmyslové parky, kde veškerá spotřebovaná energie bude vyráběna přímo v parcích a přebytečná energie bude dodávána do místní elektrické sítě a podpoří sousední komunity. Tím se podle firmy sníží celkové náklady klientů CTP na provoz a vytvoří se odolnější a bezpečnější energetická síť, zároveň se sníží uhlíková stopa společnosti CTP i jejích klientů.

„Podpora Evropské investiční banky je důkazem naší robustní obchodní strategie, kterou jsme zavedli pro rozsáhlou instalaci FVE v celém našem portfoliu, a umožňuje nám získat dlouhodobé nezajištěné financování za atraktivních podmínek,“ vyzdvihuje Richard Wilkinson, finanční ředitel skupiny CTP.

Na delší časový horizont plánů CTP poukazuje Peter Ceresnik, provozní ředitel společnosti CTP, a k získání úvěru říká: „Financování ze strany Evropské investiční banky urychlí naše plány na maximalizaci solárního potenciálu našeho portfolia a pomůže nám splnit náš střednědobý cíl instalovat 400 MWp do roku 2026. Pomůže nám to také dosáhnout naší dlouhodobé vize, aby se naše parky staly energeticky pozitivními. Tedy že budou moci vyrábět a sdílet přebytečnou energii z obnovitelných zdrojů.“

Dosavadní investice komentuje Pavel Šilling, energy specialist CTP: „Naše společnost v posledních letech významně investovala do kapacit, do energetického know-how. CTP nyní dokáže paralelně řešit synergie všech moderních energy systémů.“ Jde například o Energy Management System/Smart Metering, dynamické řízení výkonů FVE, systémy pro kapacitní a agregační služby s FVE + BESS nebo s vodíkovým elektrolyzérem, systémy BMS/FVE/e-car cahrge systems, systémy sdílení a alokací energií (FVE výroba/spotřeba) v rámci komunity CTParků a podobně.

„Ve střední a východní Evropě existuje obrovský nevyužitý potenciál obnovitelných zdrojů energie,“ vysvětluje Lilyana Pavlová, viceprezidentka EIB. „Půjčkami, jako je ta pro CTP, pomáháme zemím v regionu odklonit se od fosilních paliv. Sníží se tím jejich závislost na dovozu energie a v konečném důsledku se sníží i ceny elektřiny ku prospěchu všech. Solární systémy na střechách CTP podporují přechod na nízkouhlíkové hospodářství, které je šetrné k životnímu prostředí a odolné vůči klimatickým změnám – přechod, který má skutečný ekonomický a sociální smysl.“

Financování EIB přichází poté, co společnost CTP zveřejnila svůj Sustainability report, zprávu o udržitelnosti, která informuje o tom, jak CTP postupuje v plnění svých závazků v oblasti ESG a zda jsou tyto závazky v souladu s požadavky taxonomie EU. Zpráva je publikována v souladu se standardy Global Reporting Initiative (GRI), doporučeními EPRA o osvědčených postupech v oblasti udržitelnosti (Best Practices Recommendations) a také v souladu s doporučeními Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).