Označení nejšetrnější industriální budovy nesla doposud průmyslová hala v chebském Panattoni Parku, nyní tento titul připadl uvedené stavbě developera CTP. V hale našla zázemí společnost Rhenus Logistics, která ji využívá jako cross-dock své panevropské sítě pro sběrné služby a sklad.

„Po prvním roce užívání hodnotíme naši novou budovu velmi pozitivně. V kombinaci s dalšími úspornými opatřeními nám nová budova pomohla úspěšně překonat energetickou krizi, která propukla krátce po našem přestěhování. Součástí Rhenus DNA je růst a efektivita. Nová budova nám to umožňuje kombinovat a je dalším krokem k plnění závazků společenské odpovědnosti a dlouhodobé udržitelnosti,“ vysvětluje Aleš Novák, head of sales ve společnosti Rhenus.

Udržitelnost haly se skrývá v celé řadě chytrých prvků. Ve vnitřních prostorech jsou zónová osvětlení, díky kterým si lidé pracující v open space mohou osvětlit pouze své pracovní místo a nemusí rozsvěcet celé kanceláře. K tomu jsou okna vybavena externími žaluziemi. Jsou zde i čidla pro efektivní vytápění a chlazení, díky čemuž nedochází ke zbytečným energetickým ztrátám. Regulaci teploty společně s cirkulací vzduchu zajišťuje v budově systém Free Cooling, který přes speciální otvory pomáhá budovu chladit v teplé dny. Budova je vybavena energeticky úspornými zařízeními s nízkou spotřebou vody, podzemními retenčními nádržemi pro práci s dešťovou vodou, bezvodými pisoáry či systémem Aquastop, který zamezuje plýtvání vodou.

 

Věřím, že tento náš ojedinělý přístup pomůže bořit mýty, které jsou v souvislosti s developery často zmiňovány. I výstavba industriálních parků může probíhat s minimálními dopady na životní prostředí. Všechny naše stavby se snažíme dělat co nejudržitelnější a neustále se v tom zlepšujeme, abychom našim klientům poskytli nejkvalitnější zázemí na trhu. Výsledkem jsou pak vysoce hodnocené projekty jako například CTPark Prague West nebo také CTPark Prague North, který aspiruje ještě na vyšší skóre BREEAM certifikace,“ komentuje Jakub Kodr, obchodní ředitel CTP v ČR.

Ekologický důraz byl kladen i na výstavbu haly. CTP pracovala s certifikovanými a recyklovanými materiály z místa stavby i okolí, díky kterým mohla být například většina štěrku nahrazena betonovým recyklátem. Po dobu výstavby probíhal na místě také biologický dozor, který dohlížel na ochranu zdejších živočišných druhů. Na konci stavby se realizovali geomonitorovací vrty, pomocí nichž se měří kvalita podzemních vodních zdrojů. Pro místní faunu byly u haly vytvořeny ještěrkoviště, broukoviště, budky pro ptáky či jezírko. Místo doplňuje pestrá výsadba lokálních druhů rostlin a stromů a možnost venkovního posezení.

„Budova je příhodným odrazem hodnot, které v rámci ESG vyznáváme. Při výstavbě používáme materiály s certifikacemi, pracujeme s odborníky a aplikujeme nejnovější poznatky z oboru. Je to proces, který už je pro nás standardem ve všech našich parcích. Udržitelnost nespočívá jen v jedné věci, skládá se z velkého množství menších řešení a prvků, jejichž celkovým výsledkem je šetrnější přístup během výstavby i následného provozu budovy,“ doplňuje Gabriela Povýšilová, ESG manažerka CTP.

Zmíněná hala je situována v žádané lokalitě poblíž Prahy, kde je dlouhodobě silná poptávka po moderním a udržitelném zázemí. Nachází se v CTParku Prague West, který je strategicky umístěn západně od Prahy u obce Chrášťany. Vedle blízkosti hlavního města nabízí napojení na dálnici D5 (směr Plzeň a Německo), blízkou dostupnost metra a Metropole Zličín a pouhých 10 minut na letiště.