Společnost VGP provedla komplexní analýzu uhlíkové stopy, aby mohla lépe vyhodnotit klimatický dopad svých provozů. Na základě této analýzy si společnost určila několik cílů, které jí umožní do roku 2025 dosáhnout uhlíkové neutrality. Kromě toho se společnost zavazuje ke snížení emisí skleníkových plynů rámce 1 a 2 o 50 % do roku 2030 vzhledem k roku 2018. Podrobnosti o přístupu společnosti k emisím a cílům rámce 1–⁠3 naleznete ve Zprávě o odpovědnosti společnosti, která byla dnes publikována.

VGP Park Chomutov

Jako rodinný podnik založený na pomezí výstavby, logistiky, průmyslu a dopravy chce VGP výrazně přispět k udržitelnější ekonomice a šetrnějšímu využívání přírodních zdrojů. V pořadí již druhá Zpráva o odpovědnosti společnosti komplexně představuje, jak se strategie udržitelnosti za posledních několik let vyvíjela a jaké bude její zaměření v budoucnu, aby mohlo být dosaženo uhlíkové neutrality.

Výkonný ředitel VGP Jan Van Geet řekl: „Naše předsevzetí dosáhnout do roku 2025 uhlíkové neutrality je mým velmi osobním zájmem. Chci provést nutné změny, které jsou dnes v našich rukou, abychom stávající zdroje co nejlépe uchovali pro budoucí generace. Jsem také přesvědčen, že naše kroky k udržitelnější budoucnosti budou mít pozitivní dopad a upevní naše vztahy se všemi zúčastněnými stranami – s nájemníky, obcemi, investory, obchodními partnery i zaměstnanci.“

VGP Areál v Hrádku nad Nisou

Zpráva o odpovědnosti společnosti 2020 zdůrazňuje pokrok společnosti a její závazek k posilování úsilí o udržitelnost ve veškerém každodenním podnikání i uprostřed pandemie COVID-19. Ochrana zdraví a pohody zaměstnanců společnosti byla v roce 2020 nejvyšší prioritou, přestože se společnost zároveň snažila zajistit, aby pandemie co nejméně ovlivnila průběh výstavby parků.

Dalším důležitým krokem na cestě k uhlíkové neutralitě byla akcelerace úsilí o certifikaci BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), nyní je již certifikováno 35 % portfolia, a také významný nárůst produkční kapacity pro výrobu zelené energie v rámci firmy VGP Renewable Energy na 42,5 MWp s tím, že dalších 53,3 MWp je v plánu. Nadace VGP Foundation, která byla založena v roce 2019, obdržela v roce 2020 příspěvek ve výši 3 milionů EUR a identifikovala prvních 16 projektů, které podpořila více než jedním milionem EUR. Zároveň se VGP zavázala v roce 2021 podpořit činnost nadace 4 miliony EUR.

 

Zdroj:// Retrend