„Tato zvláštní zpráva ukazuje, že překážky pro novou nabídku jsou v Evropě značné a tváří v tvář silné poptávce dále rostou. Tyto náročné tržní podmínky vytvoří příležitosti pro developery, kteří se orientují na vytváření přidané hodnoty, například v podobě zajišťování podmínek pro udržení pracovní síly a zaměření na oblasti ESG,“ říká Dirk Sosef, viceprezident Prologis pro výzkum a strategii.

Klíčová výzva: nedostatek pozemků

Klíčovou výzvou bude nedostatek pozemků, zejména v největších centrech spotřeby, jako jsou Londýn a Paříž. Zatímco náklady na modernizaci nemovitostí mají stále tendenci růst, urbanizace zvyšuje konkurenci mezi poskytovateli nemovitostí. Od prvního čtvrtletí roku 2021 vzrostly náklady na modernizaci nemovitostí v Evropě meziročně odhadem o 8-10 %. Cena půdy vzrostla přibližně o 10-15 % a na hlavních západoevropských trzích vzrostly ceny pozemků za posledních 12-18 měsíců o 50-100 %.

Požadavky a náklady na výstavbu budou stále vyšší

Povolovací a schvalovací procesy jsou náročnější a nákladnější než kdykoli předtím. Podle výpočtů Prologis Research vyžaduje v Evropě doba realizace projektů, pro něž je nutná změna územního plánu, zhruba dvakrát tolik času než projekty, které jsou navrženy přímo pro průmyslové zóny.

Data Prologis také ukazují, že požadavky a náklady na výstavbu budou stále vyšší. Obavy z nedostatku pracovních sil přetrvávají a zdůrazňují potřebu implementace vylepšení, jež zvyšují wellbeing zaměstnanců v budovách.

Budoucnost

Zatímco rostoucí hodnota vhodně situovaných a dobře navržených budov bude záminkou pro kreativnější stavební řešení, strukturální změny v odvětví logistických nemovitostí budou pravděpodobně i nadále omezovat novou nabídku, která by dokázala uspokojit budoucí potřeby uživatelů v rámci dodavatelského řetězce.

S ohledem na tuto skutečnost bude situační škálovaní výstavby a související výhody v podobě implementace inovací, či dosahování (a překračování) cílů v oblasti udržitelnosti i nadále tím, čím se od sebe jednotlivé logistické nemovitosti odlišují.

 

Zdroj:// Systémy logistiky