Zahájení spekulativní výstavby bylo strategickým rozhodnutím, které reflektuje dlouhodobou situaci v Královehradeckém kraji. Od roku 2018 nebyly na trhu žádné prostory k okamžitému nastěhování a všechny nové skladové a výrobní prostory byly zajištěné předpronájmy. Výrobní, logistické či distribuční společnosti, které mají zájem v širším regionu (Hradec králové, Pardubice, Liberec) rychle expandovat se potýkají s dlouhými dodacími lhůtami, obzvlášť v posledních 12 měsících. Dlouhodobě je v těchto třech jmenovaných regionech nulová neobsazenost.

V okolí Hradce Králové, Liberce a Pardubic nejsou prostory k rychlému nastěhování. Dloubdobobě je v regionu 100% obsazenost.

Panattoni a DRFG získali v průběhu roku 2021 stavební povolení na 2 haly a v Q4 2021 začali s úpravou pozemků a výstavbou objektů určených pro skladování nebo lehkou výrobu. Spekulativní výstavba je cestou jak nabídnou prostory k pronájmu nájemcům, kteří nejsou schopni čekat 12 či více měsíců na dodání ploch nebo hledají prostory s již garantovanými termíny dodání.

Panattoni Park Týniště - vizualizace

 

Panattoni Park Týniště - plán parku

Park v Týništi je lokalitně situován v krátké dojezdové vzdálenosti do Hradce Králové, výrobního závodu Škoda v Kvasinách, Pardubic a i na nově dokončenou část dálnice D35 (sjezd na Rokytno).

Pod Panattoni Park Týniště bude podepsán renomovaný generální dodavatel komerčních staveb Goldbeck. Jelikož obě budovy v parku jsou aktuálně ve výstavbě, pracujeme s konkrétními daty dokončení ploch. Doručení první haly o velikosti 16 300 m2 je naplánováno v květnu 2022 a druhé o ploše 9 700 m2 o dva měsíce později. 

Leden 2022 - výstavba