Vysoká poptávka na straně investorů

Fond GLP EIP II obsahuje portfolio vysoce kvalitních a atraktivních logistických aktiv umístněných v nejvýhodnějších lokalitách v Evropě, jak ukazuje i míra obsazenosti dosahující téměř 99 procent. Stáří budov těchto aktiv je v průměru nižší než pět let, přičemž aktiva mají moderní specifikace. Portfolio rovněž těží z váženého průměru nevypršené délky pronájmu dosahující téměř sedmi let.

Ralf Wessel, výkonný ředitel GLP pro správu fondů, říká: „Od svého založení podává fond GLP EIP II vynikající výsledky, což vedlo k velmi vysoké poptávce na straně investorů, která nám umožnila překročit původní cíle fondu. Jsme velice rádi, že naše strategie našla odezvu jak u současných, tak i u několika nových investorů, a budeme dále vyhledávat investice do aktiv nejvyšší kvality, abychom mohli poskytovat atraktivní návratnost.“

Očekávání pro rok 2021: zrychlení pohybu na evropském logistickém trhu

Nick Cook, prezident společnosti GLP Europe, řekl: „Společnost GLP Europe má více než třicetiletou zkušenost s investicemi, rozvojem a správou některých z nejkvalitnějších logistických aktiv v Evropě. K dnešnímu dni jsme strategicky vytvořili rozsáhlou síť nemovitostí napříč celou Evropou. Očekáváme, že se pohyb na evropském logistickém trhu v roce 2021 zrychlí a budeme dál následovat naši strategii disciplinovaného růstu, abychom mohli získávat aktiva vysoké kvality ve velmi výhodných lokalitách.“

 

Zdroj:// Systémy logistiky