Flexibilita developera a dlouhodobá spokojenost s prostory v seneckém GLP Parku jsou uváděnými důvody prodloužení nájemní smlouvy ze strany tohoto poskytovatele logistických služeb. „Velmi oceňujeme, že nám tým společnosti GLP dokázal na míru postavit halu pro skladování pneumatik, a to s ohledem na specifické požadavky požární bezpečnosti. Získali jsme tak komfortní, a především bezpečné pracovní zázemí,“ říká Martin Kuen, ředitel společnosti Quehenberger Logistics pro region Slovenska, Česka, Maďarska a Polska. Firma využívá prostory v Senci ke skladování a distribuci pneumatik od řady významných výrobců. Ze Sence poskytuje logistické služby pro řadu okolních zemí.

Důraz na environmentální aspekty

Budoucí obchodní zónu GLP Bratislava pak bude tvořit několik nízkoenergetických budov disponujících inteligentním systémem správy energie a provozu. Náklady na energie budou šetřit fotovoltaické panely na střechách, rekuperace, spotřebu vody sníží využití dešťových srážek. Projekt je navržen s důrazem na dlouhodobou udržitelnost a respekt k přírodě. Veřejnost bude moci využít mimo jiné cyklo pumptrack.

„Rozsáhlé zelené plochy budou osázeny místními rostlinami s nízkou potřebou vody s cílem podpořit biologickou rozmanitost. Terénními úpravami a výběrem rostlin vytvoříme prostor pro osídlení drobnými živočichy a užitečným hmyzem, zejména opylovači. Pro návštěvníky a zaměstnance budou v parku vybudovány pěší stezky včetně naučných tras a zmiňovaného cyklistického pumptrack okruhu,“ konstatuje Jan Palek, ředitel GLP pro Českou republiku a Slovensko. Certifikace BREEAM Excellent podle něj zaručí, že komplex splní přísné environmentální normy.