1. Mohl byste nám představit Vaši společnost? (portfolio, lokality logistických parků, celková pronajímatelná plocha, atd.)?

Panattoni Development Company je jednou z největších světových developerských společností v soukromých rukách a má v Severní Americe a Evropě 53 poboček. Od zahájení činnosti ve střední Evropě v roce 2005 společnost dokončila dohromady přes 20 milionů metrů čtverečních moderních průmyslových prostor v zemích Evropské unie a Velké Británie. Téměř 11 milionů metrů čtverečních budov má ve správě, přičemž další více než 3 miliony metrů čtverečních budov je aktuálně ve výstavbě. Nabízíme průmyslové, skladové i kancelářské plochy. Specializuje se na stavby na klíč (BTS: built-to-suit), které přesně odpovídají požadavkům jednotlivých klientů. Panattoni obhájila již pošesté za sebou pozici lídra evropského industriálního trhu a všechny její nové projekty jsou certifikovány BREEAM New Construction minimálně v úrovni Excellent. Mezi klienty patří společnosti jako Amazon, Tchibo, DSV, H&M, Lear, Ball, KION, Coca-Cola či Viapharma. Kromě České republiky a Slovenska má Panattoni kanceláře také ve většině zemí EU a ve Velké Británii.

 

2. Na jakých projektech Panattoni CZ momentálně pracuje na území České republiky?

V současnosti bych rád vyzdvihl například výstavbu v kladenském brownfieldu v prostorách bývalé Poldovky, kde vzniká moderní Panattoni Business Park Kladno. Na brownfieldech stavíme rádi, protože se jedná o prostory, které jsou s průmyslem historicky provázané a je pro nás smysluplné oživovat tato mrtvá území, která s sebou často nesou ekologickou zátěž.

 

3. Jak byste zhodnotili vývoj trhu logistických a průmyslových prostor v roce 2023? Je v tomto roce poptávka po skladových prostorech silnější v porovnání s loňským rokem 2022?

Poslední dobou se začíná projevovat v nedostatek volných prostor a vhodných pozemků pro výstavbu. Následkem toho rostou ceny nájmů, které se začínají blížit úrovni západních trhů. O investory tak soutěžíme nejen se sousedním Polskem nebo Slovenskem, ale třeba už i s Německem. Neobsazenost prostor se v současnosti pohybuje okolo 1 %. Největší dílčí trhy v republice, jako jsou například Praha nebo Brno, se potýkají s nedostatkem volných prostor, ale díky tomu se zvyšuje poptávka po dalších lokalitách jako jsou například Ostrava nebo Ústecký kraj, kde je ještě stále potenciál pro další rozvoj.

 

4. Jakým zásadním problémům čelí Panattoni CZ ve výstavbě nových logistických parků?

Česko dlouho bylo lídrem mezi okolními státy a developerům se dařilo nabízet vhodné prostory průmyslovým společnostem z celého světa. Dařila se tak snižovat nezaměstnanost a přinášet nové zdroje daňových příjmů. To dnes přestává platit a kvůli nesprávně nastavenému rozpočtovému určení daní, nepredikovatelnému povolovacímu procesu a zhoršující se legislativě dávají zahraniční investoři přednost Polsku, ale často i Slovensku. Motivace obcí rozvíjet na svém území nové průmyslové zóny či chuť povolit revitalizaci brownfieldů po průmyslu zpět na průmysl je mizivá. Kvůli špatně nastavenému rozpočtovému určení je drtivá většina daní generovaných průmyslovou zónou v katastru obce odváděna státu a jen velmi malá část zůstává přímo obci. Obce tak nemají motivaci povolovat průmyslové zóny. Proces přípravy vhodných lokalit je tak oproti našim sousedním státům delší často o půl roku i více. Expandující zahraniční společnosti, které často přesouvají výrobu z Asie zpět do Evropy, tak dávají přednost nejčastěji našim severním sousedům.

 

5. Co Vás odlišuje od Vaší konkurence?

Jsme absolutním lídrem v udržitelné výstavbě. Panattoni se v České republice pyšní suverénně největším počtem budov certifikovaných dle nejvyšších úrovní BREEAM New Construction. U všech nových Panattoni Parků cílíme minimálně na certifikaci v úrovni Excellent. Jen v České republice má Panattoni aktuálně 1 500 000 m2 budov s již získaným či běžícím procesem certifikace BREEAM New Construction. Na úroveň Outstanding aspirují současně čtyři nově budované průmyslové haly v různých lokalitách České republiky. To oceňují hlavně velcí zahraniční investoři, kteří musí naplňovat své cíle uhlíkové neutrality a my jim dokážeme nabídnout řešení s minimálním dopadem na životní prostředí.

 

6. Jaké jsou podle vás nejzásadnější změny v tomto období (trh obecně, mentalita zákazníků, konkurence atd.)? Jak se jim přizpůsobila vaše společnost?

Jak už jsem zmínil, velmi se potýkáme s ubývajícími prostory vhodnými pro výstavbu. Průmysl je postupně vytlačován z center měst, kde ustupuje rezidenční či kancelářské výstavbě. Jen v Praze můžeme zmínit lokality jako Nusle, Vysočany, Jinonice, Smíchov nebo nově vršovický Koh-i-noor. Stále častěji tak musíme stavět na „zelené louce“. Výstavbu na greenfieldech může limitovat chystaný zákon o ochraně zemědělské půdy nebo zmiňované nešťastně nastavené rozpočtové určení daní. Česko je také hodně svázáno regulacemi. Do ceny výstavby se například promítá i cena pozemků, která musí být v průmyslových parcích osázená zelení, což je často až 40 % celého areálu. Zbývá nám tak pro lákání investorů především poloha, poměrně kvalitní dálniční síť a relativně levná pracovní síla. I přes velmi nízkou nezaměstnanost se navíc v určitých lokalitách stále dají najít kvalifikovaní pracovníci, což je v dnešním světě velké plus.

 

7. Jaké jsou plány Panattoni CZ v České republice?

Rádi bychom navázali na naše úspěchy z předchozích let. Panattoni je dnes lídrem na českém trhu a tuto pozici chceme uhájit. Věříme, že hlavně naše skvělé know-how v udržitelné výstavbě nám pomůže tyto pozice udržet. Tento trend bude v dalších letech hrát významnou roli, protože velké korporace budou postupně řešit nejen svou výrobu, ale i CO2 stopu svých dodavatelských řetězců. Je důležité, aby si důležitost průmyslu a průmyslové soběstačnosti uvědomil i stát. Často narážíme na složitosti, klacky pod nohy nám hází nepružná legislativa a zaostávající nemoderní územní plánování.