„Předchozí referendum se konalo současně s volbami do obecního zastupitelstva 5. a 6. října 2018. Ze 64 % občanů, kteří v něm hlasovali, bylo proti stavbě 40 % a pro výstavbu 24 %,“ konstatuje Milan Pulicar, starosta Velkého Beranova, a dodává: „Za poslední tři roky se situace výrazně změnila. Zejména byl postaven obchvat obce, a také poslední rok s covidem značně změnil ekonomickou situaci. Rozhodli jsme se proto dát lidem možnost se znovu k záměru výstavby vyjádřit.“ PENNY tuto příležitost znovu otevřít téma výstavby logistického centra u obce uvítalo. „Respektujeme rozhodnutí lidí ve Velké Beranově, ale podle nás je situace zcela jiná než před třemi roky. Jsme rádi, že budou mít lidé možnost se znovu zamyslet a vyjádřit k tomu, co jim nabízíme. Chceme v dnešní nejisté době nabídnout lidem jistotu dobře placené práce doslova za humny a silného partnera obci i jejím obyvatelům do dalších let,“ okomentoval rozhodnutí o vypsání nového referenda Radek Hovorka, jednatel společnosti.

Nejde jen o finanční příspěvky

Penny nabízí obci v případě kladného rozhodnutí o výstavbě skladu jednorázový příspěvek 8 000 000 korun na projekty, o nichž si rozhodne sama obec a její obyvatelé, a nabízí současně pomoc s jejich realizací. Dále by to znamenalo každoroční příspěvky místním sdružením, spolkům a sportovním klubům, například pro SDH i TJ Velký Beranov ve výši 200 000 korun ročně. Každoročně by Penny přispívalo do obecního rozpočtu platbou daně z nemovitosti ve výši přes 500 000 korun. „Nejde jen o finanční příspěvky. Jsme připraveni s obcí spolupracovat i v řadě dalších oblastí. Obyvatelé například volají po nové lávce přes obchvat, kde můžeme z naší pozice pomoci při jednání s příslušnými úřady. Jsme také připraveni hledat možnosti spolupráce při zimní údržbě komunikací v okolí obce, spolupracovat při výsadbě zeleně a údržbě či rozvoji veřejných prostranství v obci, chceme společně pořádat sportovní a dětské dny a podporovat společenské akce v obci, a tak dále,“ popisuje možnosti další spolupráce Radek Hovorka.

Penny má v současné době 5 logistických center

Penny má v současné době 5 logistických center, a to v Radonicích u Prahy, Jirnech u Prahy, v Dobřanech u Plzně, u Lipníku nad Bečvou a Mstěticích. Logistické centrum u Velkého Beranova by bylo dalším distribučním místem společnosti. „Neustále se rozrůstáme a v letošním roce otevřeme naši 400. prodejnu. Když se podíváte na rozložení našich center po republice, vidíte, že Vysočina je místem, kde nám sklad z hlediska logistiky chybí. Plánujeme z něj zásobovat naše prodejny v okolí tak, abychom našim zákazníkům nabízeli nejčerstvější produkty. Pro nás je v případě Velkého Beranova důležitá blízkost dálnice D1, k níž je také situováno. Nový obchvat pak vyloučil nákladní dopravu z obce a umožní zásobovat prodejny směrem na Jihlavu a na jižní Moravu bez toho, aby doprava obyvatele sebemenším způsobem obtěžovala,“ popisuje Tomáš Kubza, vedoucí logistiky společnosti Penny.

Připravované logistické centrum by bylo jedním z nejmodernějších center v České republice navržené v souladu s okolím a přírodou. Je citlivě zakomponováno do krajiny. Směrem k obci, která je vzdálena přibližně 700 metrů, je plánováno vybudování zeleného valu, vysázeno na něm má být na 2 000 stromů, areál bude vybaven retenční nádrží na dešťové vody a v jeho areálu naleznou domov nejen včelí společenství, ale i draví ptáci.

Základní parametry logistického centra

hala pro skladování potravinářského zboží s nezbytným administrativním, sociálním a technickým zázemím nepodsklepená budova o půdorysu zhruba 106 × 235 m a max. výšce 17,0 m

Velikost pozemku

zhruba 25 000 m2 zastavěné plochy přibližně 30 000 m2 dalších zpevněných ploch (komunikace, parkoviště pro zhruba 90 osobních vozidel, parkoviště pro přibližně 40 nákladních vozidel, čerpací stanice pohonných hmot, myčka aut, vrátnice, přístřešek pro kola, přístřešek pro kuřáky aj. menší objekty)

Umístění

v katastru obce Velký Beranov více než 500 m od nejbližší obytné zástavby, za kruhovým objezdem a obchvatem nájezd a výjezd převážně směrem z a na D1; vjezd vrátnicí ve vzdálenosti cca 350 m od kruhového objezdu ve směru k dálnici D1

Zemědělská půda na zvažovaných pozemcích

půda bonity III., tedy půda s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany tuto půdu je možné v územním plánování po příslušném schválení využít pro výstavbu

Provoz v uvažovaném areálu

Počet zaměstnanců cca 160 Počet pracovních směn 2 Vjezd do areálu ve směru od dálnice D1 Nájezd prvních nákladních vozidel na směnu od 4:00 Nájezd posledních nákladních vozidel na konec směny do 22:00 Protihluková opatření se zeleným valem a výsadbou stromů Parkování kamionů – pouze dočasné. Nepočítá se s odstavným parkovištěm pro přenocování řidičů.