„Provozní ekonomiku máme v parcích dobře spočítanou a profitují z toho nájemci. Přinášíme jim maximální komfort při udržení nízkých nákladů. S ohledem na velice přesné nastavení výše záloh, která se téměř rovná nebo jen o trochu převyšuje skutečný náklad, můžeme do budoucna velice přesně odhadnout náklady spojené s provozem budov pro nové klienty,“ říká Robert Chmelař, vedoucí oddělení správy nemovitostí pro Panattoni.

Pohyby míry inflace nemají zásadní vliv na růst výše servisních poplatků

Graf založený na datech z Eurostatu dokazuje, že pohyby míry inflace nemají zásadní vliv na růst výše servisních poplatků. Nárůst Inflace v ČR neovlivnila stabilitu růstu servisních nákladů ani v minulém roce. Vloni se míra inflace dostala přes 3,5 %. Růst mezd v Čechách z posledních let se také na konečných číslech servisních poplatků neprojevil.

„Stabilitu servisních poplatků u správy logistických a průmyslových center lze připsat právě neustálé optimalizaci v rámci průmyslových parků, jakožto celků, automatizaci a postupné implementaci softwarového řešení. To činí tento segment komerčních nemovitostí daleko stabilnější a předvídatelnější než například office centra,“ vysvětluje Robert Chmelař.

 

Source:// Systémy logistiky