V novém průmyslovém areálu v Okrouhlé bylo instalováno osm plynových zásobníků na propan o celkovém objemu 72.800 litrů. Tento objem plynu slouží pouze v době, kdy elektrická tepelná čerpadla, která jsou instalovaná jako prioritní zdroj vytápění, nebudou energeticky účinná při nízkých venkovních teplotách. Poté budou spuštěny plynové infrazářiče v hale a plynové kotle pro ohřev teplé vody. Množství propanu v nádržích je předmětem denní kontroly na místě. Navíc je zde instalovaná i telemetrie a díky ní lze sledovat množství plynu v nádržích vzdáleně prostřednictvím internetu. Plynové zásobníky jsou v areálu umístěny proto, že do místa není vystavěný plynovod.

Hala je jištěna systémem stabilního hasicího zařízení, kde jeho náplní je voda pro kanceláře, ale na skladovací prostor je zde přimícháváno pěnidlo. Hasícím médiem je tedy v tomto případě pěna. Je to z důvodu, že materiál skladovaný v hale je těžko hasitelný vodou. Pěna je na případné hašení ve spravovaném objektu naprosto ideální.

Nedaleký objekt Autodoc v Panattoni Park Cheb South, taktéž spravovaný společností B2 Assets, patří v rámci certifikace BREEAM New Construction 2016 mezi nejudržitelnější průmyslové budovy na světě. Také nová hala Panattoni Park Cheb East byla navržena s důrazem na udržitelnost a energetickou aktivitu a bude cílit na dosažení nejvyššího stupně Outstanding. Hala je dostupná z důležitých dopravních tepen, jako jsou silnice E42 a dálnice D5, případně se nachází v blízkosti železničních koridorů vedoucích z České republiky do Německa a také k Severnímu a Baltskému moři. Vlastníkem haly je Accolade Group, developerem Panattoni CZ & SK.