Amazon bude moci využít přímého napojení na dálnici D1 pro nákladní dopravu a železniční koridor, který umožní nízkoemisní dopravu zaměstnanců nad rámec autobusové dopravy. Objekt o rozloze 52 000 m2 nabídne ve čtyřech nadzemních podlažích rekordních bezmála
190 000 m2 (z toho 13 000 m2 kancelářských ploch a technického zázemí) pronajímatelné plochy. Očekává se, že během maximálního provozu zde bude pracovat až 2 000 lidí. Budova bude předána do užívání v roce 2022.

Jsem nesmírně pyšný na to, že se nám podařilo konečně porazit konkurenci polských a německých regionů a že budeme moci využít bohaté zkušenosti z výstavby první haly u středočeské Dobrovíze. Je to obrovská šance pro celý region, a to hlavně z pohledu investice a vysokého množství nových pracovních míst. Už dobrovízský projekt byl prošpikován moderními technologiemi, ten stávající však bude ještě o několik generací dál, a navíc využije unikátních logistických možností, které nabízí vícepatrové uspořádání. V neposlední řadě mě těší, že hala vznikne revitalizací brownfieldu a bude aspirovat na mimořádně vysoké skóre v ekologické certifikaci Breeam,“ říká Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko.

Revitalizace rozsáhlého brownfieldu

„Děkuju našemu týmu za přípravu tohoto úžasného projektu i Panattoni za další vynikající spolupráci při získání nájemce. Staneme se tak prvním českým investorem, který má Amazon v portfoliu. Prestiž známé globální značky by však neměla zakrýt ostatní přínosy – revitalizaci rozsáhlého brownfieldu, vznik pracovních míst a především obrovský impuls pro ekonomiku celého regionu. Jedná se o jednu z nejvyšších investic v historii ČR, a to i ve srovnání s významnými výrobními podniky, které sem přicházely v posledních dekádách. Míra automatizace a robotizace haly je vysoká a my se těšíme, že tato investice přinese růst životní úrovně obyvatel a další navazující obchodní příležitosti v této těžké postcovidové době,“ vysvětluje Milan Kratina, CEO společnosti Accolade.

„Plánovanou výstavbu parku považuji od samotného počátku za velkou příležitost pro Kojetín. V posledních letech se stejně jako jiná maloměsta potýkáme s odlivem především mladých obyvatel, kteří odcházejí za lepšími ekonomickými podmínkami. Od nového komplexu si slibujeme, že nabídne kvalifikovaná pracovní místa pro všechny věkové skupiny. Příjemným bonusem je lokalizace za městem u dálnice i minimální zábor orné půdy, což nás na Hané obzvlášť těší,” hodnotí záměr Leoš Ptáček, starosta Kojetína.

Zaměstnanci budou pracovat s inovativními technologiemi, včetně robotických jednotek

„Distribuční centrum se bude značně lišit od tradiční představy o skladu. Zaměstnanci budou pracovat s inovativními technologiemi, včetně robotických jednotek, které jim budou pomáhat při každodenním vyřizování zákaznických objednávek a efektivnějším využití skladovací plochy. Tito specializovaní roboti se zasouvají pod regály s výrobky, zvedají je a pohybují s nimi po distribučním centru, čímž pomáhají zkrátit čas nutný pro zpracování objednávek. V Kojetíně nabídneme práci s vyšší přidanou hodnotou pro kvalifikované zaměstnance,“ vysvětluje Michal Šmíd, generální manažer společnosti Amazon pro Českou republiku.

„Velmi nás těší, že jsme Amazonu pomohli nalézt vhodnou lokalitu pro jejich nové distribuční centrum. Jedná se již o druhou významnou investici společnosti v České republice, tentokrát v Olomouckém kraji. Brownfield v Kojetíně na Přerovsku zvítězil oproti konkurenčním nabídkám především díky dobře připravenému projektu od Panattoni a Accolade, který splňoval přísná kritéria a to především nadstandardní výšku budovy a dostupnost pracovní síly,“ komentuje Tomáš Pícha, specialista na akvizici pozemků realitně-poradenské společnosti CBRE.

Průmyslový areál bude naplňovat dlouhodobou strategii Panattoni Go Earthwise. Budova bude totiž cílit na dosažení hodnocení Excellent v rámci prestižní ekologické certifikace BREEAM New Construction dle nejnovějších standardů. Půjde o první halu Panattoni a Accolade, která bude připravena na instalaci fotovoltaiky na co největší části střechy. V souladu s nejpřísnějšími požadavky na udržitelný rozvoj bude probíhat také samotná výstavba. Samozřejmostí je tak například ekologická likvidace azbestu z demolice původních budov, recyklace stavebního odpadu na místě a využití železniční dopravy prefabrikovaných částí budovy.