Do konce prvního čtvrtletí 2024 společnost nainstaluje fotovoltaiku na střechu svých osmi tuzemských prodejen, čímž má být pokryto více než 20 % jejich roční spotřeby. Řetězec také připravuje statická a technicko-ekonomická posouzení svých dalších prodejen s cílem instalovat od roku 2025 fotovoltaické elektrárny (FVE) na zhruba 10 prodejen ročně.

„Předpokládáme, že jedna solární elektrárna dokáže pokrýt více než 20 % spotřeby elektřiny na dané prodejně. Naše spotřeba křivku výroby FVE nádherně pohltí a k přetokům energie zpět do distribuční sítě bude docházet naprosto výjimečně. Naše odhady mluví zhruba o 2 % energie, které nezužitkujeme přímo na prodejnách, což je při jejich velikosti a množství vyrobené energie naprosto zanedbatelný objem. Z toho důvodu jsme se rozhodli, že součástí našich FVE nebudou bateriová úložiště,“ říká jednatel společnosti Kaufland Česká republika Jörg Bauer.

Ve spolupráci s firmou E.On investuje řetězec u svých prodejen a distribučních center i do výstavby dobíjecích stanic pro elektromobily. Do roku 2026 by ve 41 lokalitách mělo vzniknout více než 200 dobíjecích bodů.

„Předpokládáme, že jedna solární elektrárna dokáže pokrýt více než 20 % spotřeby elektřiny na dané prodejně. Naše spotřeba křivku výroby FVE nádherně pohltí a k přetokům energie zpět do distribuční sítě bude docházet naprosto výjimečně. Naše odhady mluví zhruba o 2 % energie, které nezužitkujeme přímo na prodejnách, což je při jejich velikosti a množství vyrobené energie naprosto zanedbatelný objem. Z toho důvodu jsme se rozhodli, že součástí našich FVE nebudou bateriová úložiště,“ říká jednatel společnosti Kaufland Česká republika Jörg Bauer.