"V době, kdy jsme budovali naše výzkumné a vývojové centrum, jsme si již vybrali Ostravu pro její silnou tradici technického vzdělávání a talentované lidi, kteří mají vůli transformovat region na inovační centrum. Novou laboratoř bude využívat naše výzkumné a vývojové centrum pro testování produktů, které poté půjdou přímo z našich výrobních závodů k výrobcům automobilů v celé Evropě a budou použity v jejich nejnovějších modelech," říká Karel Bill, ředitel vývoje společnosti Hella Autotechnik Nova. "Při hledání vhodného prostoru jsme se zaměřili samozřejmě na umístění, ale také na schopnost majitele budovy vybudovat laboratoř, která by splňovala všechny naše náročné požadavky, a také na jejich obecný přístup k inovacím a udržitelnosti," dodal Bill .

„CTP staví moderní průmyslové prostory na nejvyšší úrovni. Jsou univerzální a vhodné pro jakýkoli druh podnikání, včetně zřízení sofistikovaných zařízení, jako je laboratoř HELLA. V tomto konkrétním případě jsme také museli v rekordním čase zajistit spolupráci a zhotovitele interních zařízení ve spolupráci s dodavateli. Byli jsme úspěšní a první fáze projektu byla předána k použití. Druhou etapu plánujeme dokončit na přelomu roku,“ říká Vojtěch Peřka, který je v CTP zodpovědný za Moravskoslezský kraj. "Roli hrálo také naše povědomí o životním prostředí;" Neutralita uhlíku CTP pomůže společnosti HELLA na jejich vlastní cestě. Společnost chce dosáhnout svého environmentálního cíle již v roce 2025,“ dodal Peřka.            

Ostravská laboratoř otestuje výrobky HELLA z českých i německých a dalších evropských závodů. Sofistikovaná zařízení budou simulovat skutečné podmínky typické pro životní cyklus automobilových světel a vyhodnocovat jejich výkon. Součástí testování bude také posouzení shody výrobku s platnou legislativou.

Laboratoř HELLA je nejnovějším podnikem společnosti od jejího uvedení na trh v České republice v roce 1993. Společnost HELLA má v zemi několik poboček, včetně výzkumného a vývojového centra a výrobního závodu v Mohelnici na Olomoucku. V roce 2012 společnost zřídila centrum výzkumu a vývoje v Ostravě, kde 100 inženýrů pracuje na vývoji vnějších světel pro nejnovější evropské modely automobilů. Právě ostravské centrum doplní nová laboratoř.         

HELLA na Ostravsku dlouhodobě spolupracuje s místními komunitami a univerzitami, vysílá své odborníky na univerzitní kurzy jako hostující učitele a poskytuje stáže a školení pro studenty.