Přípravy pro výstavbu nové překládkové haly v Janči začaly již v březnu, nyní se naplno rozběhla první fáze vlastní stavby. Ta má být dokončena v září tohoto roku.

„V souladu s našimi rozvojovými plány jsme zahájili navyšování kapacity prvního z našich páteřních terminálů v České republice. Rozšiřování poboček a investice v řádu několika milionů EUR chápeme jako jeden z ukazatelů naší příznivé pozice na českém trhu, kterou chceme i nadále posilovat a upevňovat,“ uvádí Jan Kodada.

 

„Nová část haly bude sloužit primárně překládce, nově vytvořené kapacity zároveň uvolní další prostor pro rozšíření logistické části našeho provozu. V rámci stavby zvýšíme celkový počet překládkových ramp o 24. Polovina z nich bude uzpůsobena pro snadnější nakládku malých vozidel, tedy zejména B2C zásilek. To nám umožní zvýšit rychlost odbavení, ale i počet zásilek segmentu B2C, který nadále narůstá. Moderní technologie potom pomohou s dalším zvýšením kvality a efektivity našich služeb,“ vysvětluje Jan Kodada.

Jednou ze čtyř strategických firemních hodnot Gebrüder Weiss je udržitelný rozvoj a ohleduplný přístup k životnímu prostředí. Aktivita společnosti na poli využívání a testování reálného využití alternativních technologií se projevila i v projektu rozšíření areálu v Jenči.

„Společně s novou halou budujeme také dobíjecí stanice pro elektromobily. Gebrüder Weiss si stanovil vlastní globální strategii uhlíkové neutrality do roku 2030.  A právě rozvoj využití alternativních pohonů a jejich podpora odpovídá tomuto plánu. Střechy našich hal, tedy i té současně vznikající, jsou konstruovány s ohledem na pozdější výstavbu solárních elektráren. Střešní plochy proto budeme moci v budoucnu využít pro realizaci tohoto ekologicky příznivého energetického řešení,“ uzavírá Jan Kodada.

 

Zdroj:// Systémy logistiky