Elektřina, která vzniká při energetickém zpracování zbytkového odpadu, bude využita v rámci napájecí infrastruktury až pro 300 elektromobilů. CTP již nyní vytápí svůj park horkou vodou z výrobního areálu SAKO Brno.

„Na projektu nás láká mimo jiné synergický ekologický, potažmo finanční efekt. Náš výrobní areál je v těsné blízkosti líšeňského CTParku a přivést do něho horkou vodu i elektřinu dává smysl. Navíc díky krátké vzdálenosti půjde o přímé vedení bez distribučních poplatků. Do budoucna počítáme též s využitým střech CTParku i objektů areálu SAKO Brno pro výrobu fotovoltaické energie pro napájení vozů na elektrický pohon,“ vyzdvihuje Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno.

Dalším bodem memoranda je budoucí spolupráce obou stran na výrobě vodíku pomocí elektrolyzéru. Vyrobený vodík poslouží pro průmyslové využití nebo jako ekologické palivo pro logistickou dopravní infrastrukturu. Výsledná spolupráce je součástí dlouhodobé strategie CTP pro vytváření vysoce udržitelných a soběstačných parků, které nazývá ostrovy udržitelnosti.

Myšlenka této spolupráce se zrodila loni a do praxe by měla být uvedena na konci roku 2023. „Velmi pozitivně hodnotím, že se nám daří nadále rozvíjet spolupráci s městem Brno, kdy jsme nyní navázali partnerství i s městskou společností, která je zapojena do výzkumu vodíkové mobility. Jedinečný projekt přinese do areálu bývalého Zetoru inovativní energetická řešení,“ říká Michal Dospěl, regionální projektový manažer CTP.

Město Brno inovativní projekty aktivně podporuje „S CTP spolupracujeme v oblasti rozvoje města Brna již dlouhodobě a mě velmi těší, že se jedná o spolupráci městské společnosti a soukromého investora, která tak podporuje udržitelné a ohleduplné podnikání v našem regionu. Jakýkoli krok v energetické soběstačnosti je zvláště v době aktuální krize velmi důležitý. Navíc elektromobilů bude zcela jistě přibývat, takže rozvoj potřebné infrastruktury je nutný,“ komentuje Markéta Vaňková, primátorka města Brna.

Díky městské společnosti dokážou v Brně vyrábět velké množství energie přímo na území města a zde ji hned spotřebovávat. Po dokončení třetí spalovenské linky je možné vyrobit až 42 % spotřebovávané energie díky energetickému využití odpadu, přičemž není třeba do Brna žádnou energii složitě dopravovat z jiných měst nebo přes jiné dodavatele. „Je to cesta ke skutečné energetické nezávislosti. Jsem rád za zapojení městských firem do elektromobility, Teplárny Brno za poslední čtyři roky instalovaly 50 a SAKO Brno 302 dobíjecích stanic. Oceňuji také spolupráci města se soukromým sektorem, taková spolupráce je naprosto klíčová, pokud chceme dosáhnout cílů v oblasti snižování emisí, které jsme si v rámci akčního plánu vytyčili,“ doplňuje Petr Hladík, první náměstek primátorky města Brna.

Navazování partnerství s lokálními subjekty developerovi umožňuje zavádět různá pokročilá řešení a posouvat kupředu vizi udržitelných parků. „Využití energie vznikající z odpadu díky spolupráci se SAKO Brno je názorným příkladem toho, jak lze na komunální úrovni propojit potřebné s užitečným, a přispět tak k dlouhodobě udržitelnému podnikání,“ dodává David Chládek, country head CTP pro Českou republiku.