Panattoni a Accolade si tak připisují dohromady již třetí společný projekt s nejvyšším oceněním Outstanding dle mezinárodní certifikace udržitelnosti BREEAM New Construction. (Kromě distribučního centra v Kojetíně byly již dříve oceněny také haly v Panattoni Parku Stříbro a Panattoni Parku Cheb South.) Společnosti Panattoni a Accolade se navíc staly prvními subjekty v České republice, které získaly BREEAM Outstanding pro novou vícepodlažní industriální budovu.

Úspora plochy díky výšce budovy

Budova Amazonu zaujme na první pohled svou výškou, která v místech, kde vedou schodišťové šachty přesahuje 27 metrů. Díky tomu poskytuje podlahovou plochu 187.000 metrů čtverečních, přitom půdorys zabírá méně než třetinu plochy, tedy 51.000 metrů čtverečních. Výška stavby tak přinesla významnou úsporu zastavěné plochy.

„Po započítání robotického centra Amazon v Panattoni Parku Kojetín nyní námi postavené portfolio čítá 900.000 metrů čtverečních již certifikovaných budov. Jsem opravdu pyšný na to, že průmyslové nemovitosti, které stavíme, splňují ty nejpřísnější ekologické požadavky,“ říká Jan Andrejco, regional development director ve společnosti Panattoni.

Použité technologie ušetří oproti běžným řešením až 6310 tun CO2 ročně. To je pro představu takové množství emisí, jaké by vypustila nová osobní auta při ujetí celkem 66,5 milionu kilometrů.

 

„Certifikace BREEAM New

„Certifikace BREEAM New Construction má pět úrovní a té nejvyšší, Outstanding, jsou schopné dosáhnout pouze skutečně nízké jednotky procent projektů. Accolade se může na českém realitním trhu pochlubit hned třemi světovými projekty s celkovou rozlohou 242.000 metrů čtverečních. A pokud se podíváme na konkrétní příklad Kojetína, jsem opravdu hrdý na to, že jsme na pozemcích s nízkou ekologickou hodnotou investovali do takto rozsáhlé průmyslové zóny, která se navíc zařadila na špičku v oblasti šetrné i technologické výstavby,“ vyzdvihuje Martin Makovec, senior projektový manažer ve skupině Accolade.

Fotovoltaika, tepelná čerpadla, udržitelné nakládání s vodou

Projekt v Kojetíně je inovativní i s ohledem na využití obnovitelných zdrojů, a to prostřednictvím energie okolního prostředí. Budova není nijak připojená k fosilním zdrojům energie. Fotovoltaika na střeše budovy souvisí s klimatickým závazkem společnosti Amazon stát se do roku 2040 uhlíkově neutrální. Fotovoltaika zajišťuje až 68,2 % energie spotřebované v areálu. Výkon elektrárny je 3951 kWp, ročně vyrobí více než 4 miliony kWh elektřiny. To odpovídá takovému množství elektřiny, jaké spotřebuje asi 1400 českých domácností s průměrnou roční spotřebou.

Elektrárnu tvoří celkem 8590 monokrystalických panelů, každý o výkonu 460 Wp. Pro srovnání: Fotovoltaické elektrárny z doby solárního boomu let 2009 až 2010 se skládají z panelů o výkonu 170 až 220 wattů. Celé distribuční centrum se místo plynu vytápí tepelnými čerpadly. Tepelná čerpadla vzduch-voda ohřejí až 75 % teplé vody.

Nejen energetický mix vstupů, ale i použité materiály pro izolaci opláštění a střech se podílejí na nízké energetické náročnosti budovy. U kojetínského projektu se podařilo dosáhnout hodnoty uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy PENB pouhé 4 kWh/(m2rok) primární energie z neobnovitelných zdrojů. Stěnové panely mají tepelnou prostupnost 0,189 W/m2K. Tepelná prostupnost střechy je 0,129 W/m2K. Průměrný součinitel prostupu tepla budovy je 0,16.

„Šetrnost k životnímu prostředí u nás hraje velkou roli. Například na střeše nejsou žádné světlíky, aby celá plocha mohla být využita pro fotovoltaiku, která doposud vyprodukovala téměř dvě gigawatthodiny elektrické energie, což je na české poměry opravdu úctyhodné množství. Neméně důležití jsou pro nás však naši zaměstnanci, kteří díky oknům v obvodovém plášti mohou pracovat za denního světla. Kromě kantýny, lékařské ordinace nebo odpočinkové zóny mají pracovníci také skvělé podmínky pro dopravu do zaměstnání. Ti, kteří jezdí vlastními elektromobily, mají na parkovišti k dispozici 30 nabíjecích stanic zdarma,“ konkretizuje Michal Šmíd, generální ředitel společnosti Amazon v ČR. V blízkosti je vlaková zastávka, infrastruktura pro cyklodopravu a tři čtvrtiny zaměstnanců do práce dojíždějí jednou z deseti autobusových linek, což šetří další emise z dopravy.

„Budova v Panattoni Parku Kojetín se může pochlubit také šetrným přístupem k nakládání s pitnou vodou. Úspory na spotřebě dosahují 60,8 % oproti běžným budovám. Konkrétně se jedná o 15.140 metrů krychlových ročně. To odpovídá roční spotřebě více než stovky průměrných čtyřčlenných domácností v Česku,“ doplňuje Lenka Matějíčková z konzultantské společnosti Grinity, která projekt certifikovala.

Šance pro brownfield

Panattoni Park Kojetín se nachází na území bývalého brownfieldu. Celou oblast bylo proto nutné před zahájením stavby sanovat a odstranit ekologické zátěže. Samotná výstavba čtyřpodlažní budovy byla v mnoha ohledech specifická a náročná z hlediska koordinace stavebních prací i firem na staveništi. Udržitelné cíle ovlivnily stavbu budovy hned od počátku. Bylo recyklováno 100 % demoličního odpadu z původních staveb. Díky tomu, že je v blízkosti areálu železnice, bylo možné dovézt na stavbu 6800 panelů vlakem přímo z továrny na výrobu betonových prvků. Váha panelů přesáhla 80.000 tun. Vlaky nahradily téměř 2300 kamionů, které by bylo potřeba využít k přepravě těchto panelů. Právě to, z jaké vzdálenosti se dováží stavební materiál, je jedním z mnoha kritérií, které se hodnotí v průběhu certifikace BREEAM New Construction. Součástí revitalizace území byla i výsadba 300 stromů a 750 keřů.

„Cílem České rady pro šetrné budovy je naplnění Vize Nula, tedy stavu, kdy budou mít budovy nulovou zátěž na životní prostředí v celém životním cyklu. Velmi mě těší, když vidím konkrétní snahy v praxi, jak se k tomuto cíli přiblížit. Společnosti Panattoni i Accolade, které patří mezi členy Rady, budují nejen v Česku, ale i v dalších zemích portfolio moderních logistických a průmyslových parků, což naplňuje standardy udržitelnosti. Jde o správnou cestu, jak minimalizovat dopady výstavby na životní prostředí,“ uzavírá Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy.