Stoupá počet projektů, jež vznikají regenerací brownfieldů nebo konverzí starších nemovitostí a areálů. Vzhledem k úbytku rozvojových ploch a regulaci výstavby na zelené louce bude tento trend dále pokračovat a sílit. Podle dostupných dat agentury CzechInvest se jich na území Česka nachází přes 4300 a zabírají plochu 132 km2. „Zmíněné kraje Ústecký a Karlovarský spojuje šance čerpat na regeneraci brownfieldů značné prostředky, zároveň se čeká velké ekonomické oživení těchto regionů. Jihočeskému kraji z pohledu developerů pomůže dobudování dálniční sítě – hlavně nových úseků D4 a spojení s Rakouskem,“ vysvětluje Jakub Holec, ředitel 108 Agency.

Podle 108 Agency letos objem moderních průmyslových prostor v ČR přesáhne hranici 12 milionů čtverečních metrů. V reakci na předchozí dva velmi silné roky vyjádřené soustavným růstem poptávky nájemců bude letos v nových stavbách dokončeno přes 1.000.000 metrů čtverečních. Plánovaná výstavba je s výjimkou Vysočiny, kde je aktivita marginální, rozprostřena do všech regionů. Z hlediska absolutních čísel se nový development týká nejvíce Středočeského kraje, který dominuje také v aktuální poptávce.

Dostupnost rozvojových pozemků,

Dostupnost rozvojových pozemků, respektive areálů určených k redevelopmentu, se podle posledních dat agentury CzechInvest kryje s potenciálem ekonomického růstu a cíli veřejné podpory. Už z toho titulu, že přes 50 % brownfieldů má průmyslovou nebo zemědělskou historii (1289 průmysl, 1242 zemědělství), jsou nejhustěji přítomné v Ústeckém, Moravskoslezském a Libereckém kraji. U první dvou jmenovaných dochází k postupnému utlumování těžkého průmyslu. Karlovarský kraj se svou zásobou těchto potenciálních rozvojových ploch nachází v těsném závěsu. Například v okresu Sokolov mají brownfieldy největší průměrnou rozlohu, a to 24,31 ha.