Průmyslový developer CTP uvádí, že budování fotovoltaických elektráren (FVE) je součástí dlouhodobé a komplexní iniciativy udržitelnosti CTParků, které společnost koncipuje jako energeticky nezávislé. „Neustále se snažíme hledat a následně i aplikovat nová a efektivnější řešení, která přispějí k vyšší kvalitě a nižší energetické náročnosti našich budov. Činíme tak v souladu s naším dlouhodobým solárním plánem, v rámci kterého chceme do roku 2030 vybudovat jen v České republice kumulovaný instalovaný výkon 250 až 300 MWp. Je skvělé, že můžeme spolupracovat s takto zkušeným a silným partnerem, jako je ČEZ Esco a společně nejen realizovat FVE, ale také přicházet s novými a inovativními řešeními,“ říká Jakub Kodr, obchodní ředitel a jednatel CTP CZ, a rovněž oceňuje, že klienti tohoto developera, jako je společnost Raben, plně podporují uvedené iniciativy, díky nimž je možné společně snižovat uhlíkovou stopu i celkové náklady na provoz.

„Naše spolupráce s CTP je důkazem toho, že významní hráči na trhu jasně vidí ekonomické i ekologické výhody fotovoltaických elektráren. Fotovoltaiky dokážou pomoct českému průmyslu nejen snížit účty za energie, ale také naplnit klimatické závazky, které jsou v případě CTP mimořádně ambiciózní. ČEZ Esco díky svým zkušenostem a šířce služeb dokáže nabídnout CTP dodávku na klíč od vyprojektování elektrárny přes její instalaci a připojení až po její servis,“ vysvětluje generální ředitel ČEZ Esco Kamil Čermák s tím, že obě firmy zvažují i další možnosti spolupráce – například v oblasti elektromobility nebo projektů energetických úspor EPC.

V rámci dohodnuté

V rámci dohodnuté spolupráce začne jako první fungovat fotovoltaická elektrárna o výkonu 2 MW v CTParku Prague East v Nupakách u Prahy, jejíž výstavba je dokončena a nyní probíhá zkušební provoz. Elektrárna v Nupakách vznikla na střechách logistických budov na ploše přes 8422 metrů čtverečních a ročně vyrobí 1,94 GWh bezemisní elektřiny – to odpovídá spotřebě více než 550 běžných domácností. Za rok ušetří tato fotovoltaika 964 tun emisí CO2. Vyrobená elektrická energie z FVE bude spotřebována lokálně v rámci areálu CTP. Haly, na kterých je fotovoltaická elektrárna umístěna, využívá logistická společnost Raben, která má sama ambiciózní klimatické cíle.

„Naší dlouhodobou vizí je co nejrychlejší snižování uhlíkové stopy a klimatických dopadů našeho byznysu. Uvědomujeme si, že odvětví logistiky je značně energeticky a surovinově náročné. Do roku 2025 proto chceme mimo jiné snížit emise CO2 z provozu našich administrativních prostorů o 30 procent a emise z nákladní dopravy o 10 procent. Zelená elektřina dodávaná fotovoltaickými elektrárnami do tohoto konceptu dobře zapadá,“ říká George King, lease & facility manažer pro ČR a SR ve společnosti Raben Group.

Letos již byly zahájeny výstavby dalších fotovoltaických elektráren, na kterých CTP a ČEZ Esco
spolupracují.