Po úspěšném pilotním testování v Evropě jsou aktuálně sledovací zařízení instalována i do palet CHEP na českém trhu. Pomohou ochraňovat cirkulární provoz podnikání společnosti, jehož klíčovým prvkem je eliminace ztrát palet v přepravě a logistice. Senzory totiž snímají informace o lokaci a stavu palet při jejich pohybu dodavatelským řetězcem.

„Díky systému Track & Trace získáme nejen lepší přehled o tom, jak jsou naše palety využívány, což nám pomůže zvyšovat bezpečnost poolingového prostředí, ale máme zároveň skvělou šanci vysledovat příležitosti pro potenciální synergie v dodavatelském řetězci za účelem minimalizace provozních neefektivit. To je výhodné jak pro nás, coby poskytovatele poolingu, tak pro naše zákazníky a další obchodní partnery,“ vysvětluje Frederic Rotrou, country lead CHEP v České republice.

Mapování celého řetězce

Souhrnné statistické údaje umožňují snáze, cíleněji a časově efektivněji identifikovat a řídit toky zboží. Zároveň lze díky nim rychleji a pružněji reagovat na potenciální narušení dodavatelských řetězců. Zvýšená transparentnost dovoluje mapovat celý řetězec a sledovat veškeré pohyby zboží. Další nespornou výhodou je skutečnost, že palety díky senzorům nemohou z poolingového systému jen tak zmizet.

„V důsledku nedávných tržních turbulencí a prudce rostoucích cen surovin vnímají mnohé společnosti tlak na produktivitu i cenotvorbu. Dalším diskutovaným tématem se vzhledem k aktuálnímu globálnímu trendu navyšování skladových zásob zboží stala i dostupnost palet. Kombinace fyzických platforem s digitálními řešeními nám dovoluje přesně sledovat, kde se palety nebo konkrétní produkty nachází. To nám dává cenný přehled o situaci a dovoluje nám proaktivně předcházet budoucím ztrátám, škodám či dodatečným nákladům,“ dodává Frederic Rotrou.

Certifikace v souladu s požadavky CE/EC

Zařízení implementovaná v paletách CHEP jsou certifikována v souladu s požadavky CE/EC (splňují evropské bezpečnostní normy a další platné předpisy). Jimi získaná data může společnost CHEP využít ke zlepšení zákaznické podpory, ke sledování odeslaných palet či kontejnerů CHEP nebo k získání souhrnných statistických dat o dodavatelských řetězcích za účelem zajištění přidané hodnoty pro zákazníky.