Do průmyslových nemovitostí bylo v Evropě investováno přibližně 62 miliard eur, což představuje 79% nárůst oproti průměru za předchozích pět let. Velká Británie (19,5 mld. EUR) překonala zbytek kontinentu a na celkové investiční aktivitě se podílela 31 %. Vysoký objem investic zaznamenalo také Německo (8,6 mld. EUR), Francie (6,5 mld. EUR), Švédsko (5,8 mld. EUR) a Nizozemsko (5,7 mld. EUR).

V průzkumu společnosti Savills se také uvádí, že investice do průmyslových aktiv v roce 2021 představovaly 66 % celkového evropského objemu investic do nemovitostí spadajících do omnikanálové distribuční strategie (tedy maloobchodní a logistické prostory), což je značný nárůst oproti 47 % v roce 2019, a značí, že si investoři byli ochotni připlatit, aby získali pozici v tomto sektoru.

„Trend, kdy se zákazníci během pandemie přesunuli k online nakupování, vyvolal boom elektronického obchodu, který byl hlavním katalyzátorem růstu tohoto sektoru,“ komentuje Mike Barnes, Savills European Research. „Ani s rozvolněním omezení nevykazuje tento sektor téměř žádné známky zpomalení a v důsledku toho značná váha kapitálu zaměřeného na tato aktiva stlačila výnosy z prvotřídních nemovitostí za posledních šest měsíců v průměru o 27 bazických bodů na 4,20 %. Portugalsko, Španělsko a Finsko posílily o 50 bazických bodů."

Tuto poptávku jasně odráží nebývalá úroveň nájemní aktivity v průmyslovém sektoru v celé Evropě v loňském roce, kdy poptávka dosáhla 38 mil. metrů čtverečních, což je o 28 % více než průměr za předchozích pět let. Největší podíl na nájemní aktivitě mělo Německo (8,6 mil. m2), Nizozemsko (6,9 mil. m2) a Velká Británie (5,1 mil. m2), zatímco Rumunsko (+63 %), Francie (+63 %) a Španělsko (+62 %) dosáhly nejsilnějších výsledků nad svým pětiletým průměrem.

Společnost Savills pozorovala, jak rekordní nedostatek dostupných prvotřídních prostor vyvolal tlak na růst nájemného, které se meziročně zvýšilo v průměru o 5 %. Nejrychleji rostoucími trhy byly v roce 2021 Londýn (+25 %), Dublin (+17 %) a Praha (+12 %).

„I ve 4. čtvrtletí pokračoval v České republice pandemický boom e-commerce, kdy se tento sektor na čisté poptávce podílel nejméně 23 % (v kombinaci s tradičním maloobchodem 35 %). Nejvýznamnější transakcí v závěru roku byl pronájem více než 60 000 m2 skladových prostor v CTParku Bor podepsaný americkou logistickou společností GXO Logistics, která zde otevře automatizovaný sklad pro e-shop zooplus,“ říká Chris LaRue, vedoucí oddělení pronájmu průmyslových nemovitostí Savills CZ&SK. „Logistický a průmyslový sektor je i nadále velmi žádaný jak mezi nájemci, tak mezi investory. Sektor prochází zásadní transformací, protože se nadále stírají hranice mezi tím, co lze považovat za maloobchod, a tím, co lze považovat za průmysl. V kombinaci s tím, kdy společnosti přecházejí od ,Just in time‘ k ,Just in case‘, poptávka prudce vzrostla. Vzhledem k tomu, že poptávka výrazně převyšuje nabídku, tak bude třeba, aby se sektor i nadále transformoval a umožnil vyváženější soulad mezi nabídkou a poptávkou,“ dodává.

Marcus de Minckwitz, vedoucí oddělení Industrial & Logistics, Savills EMEA, uvádí: „Tržní fundamenty byly v posledních letech pro toto odvětví velmi příznivé a budou i v následujícím roce podporovat vysokou výkonnost tohoto sektoru. Dle našeho loňského průzkumu European Logistics Census se ukázalo, že 46 % nájemců předpokládá, že v příštích 12 měsících zvětší svou skladovou plochu, což je jeden z nejvyšších podílů v odvětví online maloobchodu. S takto omezenou nabídkou očekáváme, že i přes rostoucí náklady na výstavbu bude v tomto sektoru docházet k nárůstu výstavby a také k zájmu o aktiva v neklíčových lokalitách, protože investoři posouvají rizikovou křivku nahoru ve snaze dosáhnout vyšších výnosů.“