Po březnovém prodeji portfolia podfondu v hodnotě 113,2 milionu eur (3 miliardy korun) společnosti Cromwell European REIT (CEREIT), veřejně obchodovatelný real estate investment trust kotovaný na singapurské burze cenných papírů, došlo k řádné výplatě jistin a výnosů všech investorů podfondu a zároveň byly zcela vypořádány všechny závazky z bankovního financování. Tím byly splněny všechny zákonné podmínky proto, aby mohlo dojít s účinností k datu 1. září 2021 k výmazu celého fondu včetně podfondu ze seznamu investičních fondů s právní osobností vedeného Českou národní bankou.

„Hodnotíme výsledky celého fondu Arete Invest, resp. obou jeho podfondů, jednoznačně pozitivně. První podfond investující do rezidenčního nemovitostí jsme uzavřeli v roce 2017 s celkovým průměrným hrubým výnosem 39 % p.a. Druhý podfond investující do kvalitních logistických a lehkých průmyslových nemovitostí, který jsme vypořádali nyní, dokázal svým investorům dodat a vyplatit celkový průměrný hrubý výnos 11 % p.a., přičemž ale investoři, kteří upsali investiční akcie podfondu v první vlně, dosáhli hrubého výnosu investice přes 20 % p.a. Úspěch obou podfondů jednoznačně podtrhuje schopnost naší skupiny připravit a implementovat správnou investiční strategii vždy pro dané investiční období,“ uvádí Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny Arete.

„Zejména úspěšné uzavření podfondu CEE II, kde jsme měli více jak 100 investorů, je nutné hodnotit optikou roku 2015, kdy jsme analyzovali tržní příležitosti a připravovali investiční strategii. Tehdy byly průmyslové nemovitosti na okraji zájmu investorů a celosvětově se podílely ani ne z jedné desetiny na objemu realizovaných transakcí. Naše strategie byla správná a jednoznačně úspěšná,“ upřesňuje Robert Ides, další ze spoluzakladatelů skupiny Arete, a pokračuje: „Ve světle aktuálního dění na česko-slovenském kapitálovém trhu vidíme, že náš přístup poskytuje investorům parametricky jinou úroveň jistoty a férového zacházení, než jim nabízí konkurence. Bezpodmínečné dodržení investičního horizontu v kombinaci se správným načasováním prodeje portfolia jsou výsledkem precizní správy a řízení fondu. Naše ocenění aktiv a výnosy jsou podložené realizovanou tržní cenou, reálnými prodeji. Pokračujeme nyní dále. Náš třetí fond je nyní v investiční fázi, chceme opět naplňovat naši strategii a sestavit mnohem větší a koherentní portfolio vysoce kvalitních průmyslových a logistických nemovitostí v regionu střední a východní Evropy s cílovou hodnotou nejméně 400 milionů eur. Portfolio chceme na konci investičního cyklu opět nabídnout institucionálním kupujícím.“

Investiční a nemovitostní skupina Arete vznikla v roce 2014 a zaměřuje se na investice do nemovitostí. První podfond Arete Invest, který se zabýval rezidenčními nemovitostmi, již ukončil svůj investiční cyklus v roce 2017. Druhý podfond Arete Invest investující do průmyslových nemovitostí funguje od roku 2016. Od roku 2020 je pak pro investory otevřen třetí fond Arete Industrial. Cílem tohoto fondu jsou nejen investice do dokončených průmyslových nemovitostí, ale také jejich výstavba.