„Moderní haly s nájemci z oblasti výroby, logistiky a e-commerce ukazují svůj investiční potenciál. I v Evropě už začínají být nejvíce hodnotným aktivem v segmentu komerčních nemovitostí a hrají klíčovou roli ve strategii největších světových fondů. Pokračujeme v trendu postupného refinancování celého našeho portfolia. Tyto kroky přináší větší stabilitu portfoliu a z dlouhodobého hlediska se pozitivně odráží i na jeho výkonnosti. Díky důvěře významných bankovních institucí, jakými jsou ČSOB, UniCredit Bank a Aareal Bank můžeme rozvíjet další projekty kvalitních prostor pro moderní podnikání, které jsou cestou k udržitelné budoucnosti Evropy,“ uvádí Milan Kratina, předseda představenstva a spoluzakladatel Accolade Industrial Fund.  

Refinancování se týká čtyř českých a čtyř polských parků v následujících lokalitách: Cheb, Hořovice, Pavlov, Stříbro, Bydhošť, Bělostok, Mińsk Mazowiecki a Lehnice. 

Dohoda o refinancování znamená pro Accolade snížení nákladů bankovního financování, administrativní zátěže a zajištění stability portfolia pro další roky. Financované portfolio zahrnuje moderní průmyslové parky s BREEAM certifikací.  

 „Jsme přesvědčeni, že logistický trh či vlastní výroba má dlouhodobý potenciál při využití kvalitních průmyslových nemovitostí.  Hlavní přidanou hodnotou, kterou do tohoto partnerství přinášíme, jsou naše rozsáhlé zkušenosti s financováním logistických center nejenom v tuzemsku, ale i v mezinárodním měřítku, a zejména spolupráce s kvalitním partnerem jakým je Accolade,“ říká Jakub Dusílek, předseda představenstva a generální ředitel UniCredit Bank.  

“Věříme trhu průmyslových nemovitostí v České republice, zejména ve spolupráci se zkušeným a dlouhodobým partnerem jako je Accolade, se kterým sdílíme vizi udržitelného rozvoje. Jako agent této transakce oceňujeme kvalitu refinancovaného portfolia a zejména pak vysoký standard šetrnosti k životnímu prostředí,” Ján Lučan, člen představenstva a vrchní ředitel vztahového bankovnictví ČSOB. 

“Vážíme si důvěry, kterou do nás Accolade opět vložil. Tato transakce posiluje naši spolupráci a zdůrazňuje naši odbornost v oblasti financování komplexních logistických portfolií. Obzvlášť dokládá, že umíme implementovat oborové trendy společně s našimi klienty,” vyzdvihuje Hubert Manturzyk, generální ředitel Aareal Bank.