Nebojím se říct, že dnes jsme po třinácti letech na trhu zahájili další éru naší společnosti. Z nového centrálního skladu budeme již nyní zásobovat nejen celou střední Evropu, ale také Itálii, Belgii, Nizozemsko, Francii, Španělsko, Rumunsko či Chorvatsko. Postupně plánujeme rozšířit distribuci na celou Evropu. Nyní jsme schopni expedovat měsíčně přes 40 000 výrobků, do budoucna však počítáme i s více než dvojnásobnou expedicí,“ komentoval otevření Rudolf Jániš, jednatel společnosti Sanitino.

Poloautomatická hala vyniká nejnovějšími logistickými technologiemi a neobvyklým řešením se třemi mezaniny. To umožňuje maximalizovat skladovací prostor a zefektivnit a zrychlit proces balení a expedice zboží. Protože součástí haly je i vychystávací věž s dopravníky a další náročné skladovací systémy, bylo nutné navýšit v této části budovy bodové zatížení podlahy na 40 tun. Velkým specifikem haly jsou také zakládací piloty s impozantní délkou 30 metrů.

„Proměnou starých a někdy už dávno mrtvých průmyslových provozů na moderní industriální prostory se v Česku zabýváme už deset let a musím říct, že je to fascinující dobrodružství. V brownfieldovém portfoliu máme strojírny, závod na výrobu trolejbusů či uhelný důl a teď díky Hostomicím i slavné sklárny. Všechny tyto provozy přitom mají jedno společné: ve své době to byl pojem a často práce pro stovky i tisíce lidí. Každá úspěšná proměna nás ujišťuje v tom, že tato cesta je správná a že časem povede třeba i k vytváření podobně proslulých provozů,“ řekl Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko. 

„Na tomto projektu je vidět, proč klademe na revitalizaci brownfieldů takový důraz. Areál bývalých skláren nabízí vhodné podmínky pro firmy z oblasti lehké výroby, logistiky a e-commerce, které pomohou povzbudit regionální ekonomiku v Ústeckém kraji. Park leží na sjezdu silnice I/13 spojující Ústecký kraj s Libereckým a Karlovarským, ale také v blízkosti dálnice D8 vedoucí do Německa. Díky tomu firmy mohou flexibilně distribuovat zboží po celé Evropě. Navíc se obnovou areálu daří odstranit starou ekologickou zátěž,“ doplnil Milan Kratina, CEO skupiny Accolade.

Panattoni Park Teplice South přinese na Teplicko dohromady 300 nových pracovních míst, z nichž jich jenom na halu Sanitina připadá 50. Projekt však velmi prospěje i obci Hostomice a jejímu bezprostřednímu okolí, protože po rozsáhlé revitalizaci se lokalita dostane do nejlepší ekologické kondice za posledních 150 let.