Na jakých projektech Panattoni momentálně pracuje v České republice?

Panattoni pracuje na celé řadě projektů v různé fázi realizace. Mnoho jich je v přípravné a povolovací fázi. Z těch, které se aktuálně staví, bych zmínil stavbu robotického distribučního centra pro společnost Amazon v Kojetíně, rozšíření a automatizaci budovy pro společnost Tchibo v Chebu, druhou fázi výstavby na brownfieldu po Chebských strojírnách pro společnost Autodoc, nebo výstavbu nového výrobního závodu pro společnost Jungheinrich v Jirkově. Celkově byl loňský rok, co se týče nově podepsaných smluv, pro nás rekordní.

 

Jak byste zhodnotili vývoj trhu logistiky a průmyslových prostor v roce 2021, zejména na pozadí pandemie Covid-19?

V první fázi pandemie zavládla na trhu nejistota a spousta rozběhlých projektů se zastavila. Po nějaké době, když si vedení firem uvědomilo potřebu držení zásob a dopad rozmachu e-commerce, tak se poptávka naopak výrazně zvedla. Aktuálně se kvůli pandemii potýkáme spíše s problémy s dostupností a cenou stavebních materiálů.

 

Změna chování klienta vedla a vede ke zvýšené poptávce nájemců po skladových prostorách. Jaké změny v poptávce, nabídce a změny v chování klienta vnímáte v porovnání předpandemické situace a situace dnes?

V poslední době je stále častějším požadavkem klientů vyšší užitná výška budov. Díky ní mohou uživatelé budov dosáhnout větší efektivity jejich provozu. Budovy jsou zároveň půdorysně menší a není kvůli nim nutné zabírat tolik půdy. Příkladem může být nová budova pro Amazon v Kojetíně, která je výškově dvojnásobná ale půdorysně skoro poloviční než ta, kterou Panattoni pro Amazon postavila v Dobrovízi. Díky těmto parametrům se celá budova vejde na brownfield po bývalých usazovacích nádržích Kojetínského cukrovaru a nezabere tak takřka žádnou ornou půdu.

 

Jak v současnosti vypadá portfolio nemovitostí společnosti Panattoni (m2, počet logistických parků, města, ve kterých se nachází)?

Aktuálně pracujeme na povolení pro více jak 2 miliony m2 nových budov v přibližně 20ti lokalitách po celé ČR. Velká část z nich je na brownfieldech.

 

Jaké jsou plány logistiky a průmyslového rozvoje společnosti Panattoni v roce 2022?

Rádi bychom i nadále byli všude tam, kde nás naši klienti potřebují, a dodávali jim takové budovy, které jim budou dobře sloužit dnes, ale i za 20 let. Velký důraz tak klademe na moderní technologie a udržitelnost našich budov. Jako první průmyslový developer jsme tak do našeho standardu zavedli certifikaci BREEAM New Construction v úrovni Excellent. V následujících letech plánujeme udržitelnost našich budov nadále zvyšovat a přibližovat se k uhlíkové neutralitě. Letošní rok pro nás bude i rokem 15tého výročí působení na českém trhu.