Nájemní aktivita v regionu se během prvního kvartálu týkala 446 115 metrů čtverečních, což je o 15 % více ve srovnání se stejným obdobím roku 2020. Nájemní aktivita sestávala ze 131 700 metrů čtverečních nových pronájmů a 219 700 metrů čtverečních prodloužených pronájmů. Smlouvy uzavřené na českém trhu se vztahovaly na prostory o rozloze 94 400 metrů čtverečních.

V prvním čtvrtletí byla zahájena výstavba tří nových budov v Poznani, Vratislavi a v okolí Prahy o rozloze celkově 70 000 metrů čtverečních. Veškerý nový development vznikal na míru. V polských parcích Prologis Park Janki a Prologis Park Ruda Śląska byly dokončeny dvě budovy na míru s celkovou plochou 84 600 metrů čtverečních.

Paweł Sapek, senior viceprezident a regionální ředitel Prologis pro střední Evropu, výsledky komentuje: „První čtvrtletí 2021 probíhalo pro Prologis ve znamení intenzivní práce, zejména v regionu střední Evropy, kde nám celková odolnost sektoru průmyslových nemovitostí a síla našeho portfolia umožnily nadále podporovat naše zaměstnance, zákazníky i partnery. Minulý rok přinesl velké výzvy, ale růst odvětví, jako jsou e-commerce, logistika či farmacie, vyústil také v řadu zajímavých příležitostí, jež se projevily v nových transakcích i výstavbě. Tři ze čtyř našich nových evropských developmentů s celkovou plochou 70 000 metrů čtverečních se nacházejí ve středoevropském regionu. Meziročně jsme také podepsali o 15 % více nájemních smluv. Zároveň jsme posílili náš tým pro zlepšování zákaznické zkušenosti (Customer Experience Team) zajišťující nejvyšší kvalitu našich služeb, které přesahují rámec čtyř stěn a střechy našich skladů.“

V průběhu prvního čtvrtletí roku 2021 se společnosti Prologis dařilo podávat vysoký provozní výkon a zaznamenala nárust poptávky po logistických prostorách budovaných na míru a udržitelně. „Celková leasingová aktivita Prologis Europe vzrostla ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 17,4 %, přičemž nových pronájmů meziročně přibylo o 34,8 %,“ řekl Ben Bannatyne, prezident Prologis Europe.

„V důsledku pandemie vzrostl vliv strukturálních trendů, které navždy změnily trh s logistickými nemovitostmi. Naše pozice na trhu je dobrá a jsme více než kdykoliv předtím odhodláni pomáhat našim zákazníkům zůstat o krok před budoucností. Stále nabízíme na míru vytvářená řešení a služby prostřednictvím naší platformy Prologis Essentials Marketplace a poskytujeme zákazníkům hodnoty přesahující rámec nemovitostí – to všechno upevňuje naši pozici na klíčových trzích a umožňuje nám být stále blíže ke koncovým spotřebitelům. Na lokalitě záleží stále více a spolu s větší poptávkou po kvalitních logistických prostorách, primárně poháněnou expanzí e-commerce, se tyto faktory promítly do růstu výše nájemného,“ řekl Ben Bannatyne.

 

„Udržitelnost je středobodem všech našich aktivit. Cíle Prologis v oblastech přístupu k životnímu prostředí, sociální odpovědnosti a řízení (ESG) odrážejí náš závazek vytvářet hodnoty významné pro celý náš podnikatelský sektor. ESG cíle nás odlišují od konkurence, maximalizují návratnost investic pro stakeholdery a minimalizují dopady našeho podnikání na životní prostředí. Naše strategie pro eliminaci emisí skleníkových plynů (GHC) se řídí vědecky podloženými cíli (SBT), přičemž vyprodukované emise kompenzujeme ochranou deštných pralesů a klademe důraz na nejvyšší a ověřitelné standardy udržitelnosti. Díky firemní kultuře zaměřené na inovace náš evropský tým zvyšuje standardy v oblastech, jako jsou obnovitelná energie, udržitelný design budov, zelené investice či pracovní síla, a to ve spolupráci s našimi zákazníky, čímž jim pomáháme dosáhnout jejich vlastních ESG cílů,“ doplnil Ben Bannatyne.

 

Zdroj:// Dopravní noviny