Společným jmenovatelem setkání byla prezentace řešení a technologií, které významně snižují energetickou náročnost a uhlíkovou stopu vznikající při realizaci a užívání budov včetně rozsáhlých průmyslových objektů. Úsilí investorů, stavařů, architektů, developerů a dalších zainteresovaných stran v této oblasti nabírá na intenzitě v souvislosti s širokým kontextem zpřísňujících se směrnic Evropské unieo  o přeměně na bezuhlíkovou ekonomiku v roce 2050.

Jak na pražské konferenci připomněla Nathalie Marková, vedoucí oddělení hospodaření s energií Odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, už příští týden budou poslanci evropského parlamentu projednávat revidovanou směrnici o energetické náročnosti budov. Jejím cílem je tzv. bezemisní fond budov v roce 2050 (v rámci celé Evropské unie).

Do blízkého budoucna lze počítat například s legislativní povinností renovace starších budov v nerezidenčním sektoru a s dalšími opatřeními. Ty má přehledně shrnout dokument, který v současnosti pro potřeby firem připravuje Rada pro šetrné budovy (CZGBC).

Zkušenosti ze zahraničí

Dopolední program konference zahájila předsedkyně představenstva CZGBC Iveta Králová. Architekt Vicente Guallard (působí jako ředitel společnosti Urbanitree, kde navrhl řadu ekologických budov) pak představil mimo jiné koncepci, jak proměňovat města v bioměsta.

Mezi dalšími na téma udržitelného developmentu vystoupili mj. Petr Palička, managing director Penta Real Estate; Eva Nikodymová, health&safety and enviromental manager Skanska; John Hale, group board director studia Chapman Taylor a Petr Hlaváček, náměstek pražského primátora, člen Rady hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje.

Partneři akce

Ana Cunha, strategic sustainability advisor & CSR director v inženýrské a poradenské společnosti Deerns Group, shrnula evoluční koncepce udržitelnosti ilustrované trendovými budovami. Jakým způsobem realizovat nízkouhlíková a cirkulární řešení při stavbě nejen průmyslových budov řešili Pascal Eveillard, sustainable business development director v Saint-Gobain Group; Karel Fronk, ESG manager v KKCG Real Estate Group, Tomáš Hýrek, business development manager ve Stora Enso Wood Products Zdirec a Pavlína Kulhánková, ředitelka odboru průmyslové ekologie na ministerstvu průmyslu a obchodu.

Konkrétní příklady z praxe

Michal Petřík, CEO společnosti Buildsys, na úvod odpoledního programu zdůraznil, že výrazného snižování energetických a provozních nákladů lze docílit i správným využíváním již nainstalovaných technologií, a tedy bez větších investic. „Lidé v provozu a údržbě jsou z 90 procent limitování rozpočtem, často jsou zvyklí na ,své‘ zaběhnuté postupy, které mohou být zastaralé,“ upozornil Michal Petřík.

Občas zbytečně opomíjenou pozicí jen podle něj úloha hlavního technologa, v jehož kompetenci má být všechny potřebné procesy a technická řešení koordinovat a řídit. K tomu mají pomáhat automatizované systémy generující potřebná data k permanentní optimalizaci provozu budovy. To je samozřejmě jen začátek, inovovat lze i samotnou techniku a vybavení budov. Společnost Buildsys nabízí svá řešení i pro logistické a průmyslové komplexy.

Jak dekarbonizovat komerční budovu pomocí technologie vytápění a chlazení, demonstroval na konferenci Petr Hejduk, commercial sales manager společnosti Daikin. Pro stavbu s původem ze 70. let 20. století a podlahovou plochou 20.000 metrů čtverečních navrhli experti Daikinu ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (ČVUT UCEEB) tři varianty řešení, v nichž hraje prim využití tepelných čerpadel a dalších moderních technologií. Všechny možnosti přinášejí energetické úspory v řádech desítek procent, ta nejúspornější až 50%.

Marek Petrik z Veluxu představuje projekt Living Space.

Udržitelnou výstavbu budoucnosti v rezidenčním sektoru pak představil Marek Petrik, architekt společnosti Velux. Jedná se o soubor sedmi energeticky mimořádně úsporných dřevostaveb Living Space v Kodani. Použitá dílčí řešení a principy přitom ateliér Effekt architects, úzce spolupracující na tomto projektu s Veluxem, využije i při dalších příležitostech. Mimochodem, know-how projektu Living Space nabídne dánská vláda jako část svojí pomoci při obnově Ukrajiny.

„Zelenost“ budov zohlední i banky

V další části programu redakci Systémů logistiky zaujalo například vystoupení Alice Machové, vedoucí partnerky poradenství v oblasti CFO agendy a udržitelného rozvoje EY Česká republika a Blanky Beranové, executive director for sustainability v ČSOB.  Z jejich informací vyplynulo, že společnosti respektující při výstavbě a developmentu principy udržitelnosti by měly získávat například výhodnější podmínky financování.

Konference se konala v pražském hotelu Stages.

Svá konkrétní řešení na konferenci popisoval také Andrew Waugh, founding director ze studia Waugh Thistleton Architects, který se věnuje věnuje průzkumu možností a hranic dřevěné konstrukce a jejího vlivu na les a město. Hlavní zjištění a doporučení z Dekarbonizační roadmapy pak interpetovali Antonín Lupíšek, ředitel pro vědu a výzkum ČVUT UCEEB a Petr Zahradník, project manažer CZGBC.

Na hlavní fotografii v úvodu článku: zleva moderátorka Michala Hergetová; Michal Petřík, CEO společnosti Buildsys; Petr Hejduk, commercial sales manager společnosti Daikin; Marek Petrik, architekt společnosti Velux a Nathalie Marková, vedoucí oddělení hospodaření s energií Odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Text článku a fota: Filip Hubička