Terminál v Mošnově nabízí více možností než samotná Ostrava, což je dáno jeho přímým napojením na železniční trať. „Areál bude fungovat i jako železniční terminál. Náš sklad, ve kterém budeme zajišťovat klientům skladování a další služby, má rozlohu zhruba 8000 metrů čtverečních a bude součástí celého logistického centra,“ konstatuje Luděk Kohout, obchodní ředitel společnosti PST CLC.

Otevření skladu je plánováno na druhou polovinu letošního roku. Moderně vybavený sklad PST CLC bude vhodný pro firmy z různých segmentů, např. z oblasti automotive, spotřebního zboží, potravin, atd. „Budeme replikovat veškeré standardy, které již máme nastaveny v dalších logistických centrech. Sklad je vhodný pro všechny firmy, které potřebují navýšit skladové kapacity a chtějí využít výhod outsourcingu skladových služeb komplexní logistiky, s ohledem na návaznost na železniční přepravy přímo v areálu. PST CLC bude v komplexu fungovat i jako celní broker,“ říká Luděk Kohout. Doplňuje, že součástí skladu bude i veřejný celní sklad.

Jednou z výhod outsourcingu je, že díky němu objednatel nemusí ve skladu řešit provozní otázky. „V našich skladech je standardem, že je spolupráce pravidelně vyhodnocována na základě stanovených KPI ukazatelů. Zákazník se nemusí starat o pracovníky skladu, jeho vybavení, nebo systémové a procesní nastavení skladových operací, což je v dnešní době také výrazný benefit,“ vyzdvihuje Vít Votroubek, generální ředitel PST CLC. V návaznosti na skladování bude společnost v novém areálu zajišťovat firmám také přepravy z různých zemí směrem do i z mošnovského terminálu.