V období 2018-2020 pomohla společnost Schneider Electric svým zákazníkům ušetřit 134 milionů tun emisí CO2 a do konce prvního čtvrtletí roku 2021 dosáhne na 276 milionů tun. Skupina byla v únoru vyhlášena organizací Corporate Knights nejudržitelnější korporací světa, která pomáhá firmám překlenout propast mezi jejich cíli v oblasti boje proti klimatickým změnám a jejich naplněním.  Díky řešení EcoStruxure™, které se opírá o nejpokročilejší verzi Microsoft Azure, pomáhá Schneider Electric svým zákazníkům stanovovat, realizovat, měřit a vykazovat vědecky podložené dekarbonizační cíle, a zároveň pozitivně ovlivňovat jejich hospodářské výsledky.

 

Získání ceny Microsoft Sustainability Changemaker Partner of the Year 2021 je velkým uznáním naší společné práce v boji proti změně klimatu. Našeho společného partnerství si vysoce ceníme a do budoucna budeme pracovat na implementaci nového řešení pro společné inovace a prodej s názvem EcoStruxure™ Traceability Advisor. Toto řešení pomůže našim společným zákazníkům propojit ohromné množství dat napříč jejich hodnotovým řetězcem a vytvořit naprosto odolný a sledovatelný dodavatelský řetězec,“ uvedl Philippe Delorme, Executive Vice-President, Energy Management společnosti Schneider Electric. „Jako nejudržitelnější společnost na světě podle organizace Corporate Knights víme, že budoucnost je ekologická, chytrá, zaměřená na lidi a poháněná obnovitelnou energií, a je nám ctí, že naši misi sdílejí i naši partneři. Proto pokračujeme v rozšiřování naší nabídky produktů a posilujeme náš 30letý vztah se společností Microsoft, abychom společně budovali udržitelnou budoucnost."

Ocenění vyzdvihuje dlouhodobý závazek společnosti Schneider Electric v oblasti udržitelnosti a špičková digitální řešení, která pomáhají zákazníkům plnit cíle udržitelného rozvoje. Ve spolupráci se společností Microsoft podporuje Schneider Electric zákazníky, jako jsou JLL a Blackstone, při realizaci dekarbonizačních cílů. Ocenění rovněž reflektuje 30letý globální vztah společnosti Schneider Electric se společností Microsoft a jejich společnou vizi udržitelné budoucnosti.

 

Mezi zákazníky, kterým Schneider Electric společně s Microsoftem pomáhá, je například společnost JLL, jeden z největších světových vlastníků nemovitostí. Firma JLL si stanovila odvážné cíle zaměřené na snižování uhlíkové stopy a získání využitelných údajů o energii a udržitelnosti v rámci svého investičního portfolia.

 

 

„Díky řešení EcoStruxure™ for Real Estate od společnosti Schneider využívá nová centrála společnosti JLL pro Asii a Tichomoří v Singapuru inteligentní technologie IoT, které podporují ambice společnosti vytvářet inteligentní pracoviště budoucnosti. Toto řešení zlepšuje komfort uživatelů budov, snižuje spotřebu energie o 30 % a naopak zvyšuje celkovou hodnotu budovy zcela udržitelným způsobem,“ řekl Darren Battle, Head of Corporate Real Estate and Workplace společnosti JLL pro Asii a Tichomoří.

Společnost Schneider Electric získala toto ocenění od společnosti Microsoft také za vytvoření komplexní strategie energetického managementu a udržitelnosti pro společnost Blackstone, jednu z největších soukromých investičních společností na světě. Společnost Schneider Electric implementovala své vlajkové softwarové řešení ESG, EcoStruxure™ Resource Advisor,  aby zachytila a normalizovala údaje o energii a službách na všech úrovních portfolia společnosti Blackstone, od jednotlivých lokalit až po regionální jednotky.

 

Údaje z nástroje Resource Advisor umožňují společnosti Blackstone vyjednávat smlouvy s dodavateli elektřiny a dalšími dodavateli, a získat tak správný zdroj energie za nejnižší možné ceny. Data se také používají k vytváření hodnotících tabulek pro jednotlivá odvětví, které se automaticky aktualizují, aby podpořily účast v programu v rámci kritických klíčových ukazatelů výkonnosti. To pomohlo společnosti Blackstone ušetřit desítky milionů dolarů na spotřebě energie díky úsilí o udržitelnost a strategickému nákupu energie. V září 2020 si společnost Blackstone stanovila cíl snížit emise uhlíku o 15 % během prvních tří let od nákupu jakéhokoli aktiva nebo společnosti ve svém portfoliu. Řešení od společnosti Schneider Electric jsou klíčovou součástí úspěchu společnosti Blackstone při dosahování tohoto cíle.

 

Společnost Schneider Electric, která je již více než 15 let lídrem v oblasti udržitelného rozvoje, se rovněž zavázala, že do roku 2050 dosáhne nulových čistých emisí v celém svém hodnotovém řetězci, a na začátku letošního roku zavedla svůj Zero Carbon Project, nový ambiciózní program, který má pomoci jejím 1 000 nejvýznamnějším dodavatelům snížit emise o 50 % do roku 2025.