„Jsme rádi, že se nám podařilo výstavbu v obou lokalitách úspěšně dokončit v plánovaných termínech. Podařilo se nám vypořádat se i s komplikacemi souvisejícími s pandemií koronaviru, díky které docházelo k přerušování stavebních prací i dodávek materiálu. Přesto jsme prostory připravili pro nájemce dokonce dříve, než očekávali,“ uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE.

„Naše vlastní výstavba dokazuje, že umíme portfolio našich nemovitostí dále rozšiřovat, což umožňuje výrazně zvyšovat hodnotu pro naše investory. Navíc chceme i nad rámec našich povinností podporovat celé lokality, ve kterých působíme. Například v obci Veľká Ida, kde je umístěn náš nově postavený výrobní areál, darujeme obci dětské hřiště,“ dodává.

 

Zdroj:// Retrend