SUUS se stane novým nájemcem budovy MG3 společnosti HelloParks Maglód. Na základě dlouhodobé nájemní smlouvy s maďarským developerem průmyslových nemovitostí HelloParks si polská společnost, která se specializuje na integrovaná logistická řešení, pronajme 7000 metrů čtvrečních plochy pro svou novou maďarskou pobočku. Objekt bude sloužit jako víceúčelové logistické centrum, zahrnující logistický sklad se 3000 paletovými místy a také manipulační terminál. Areál v Maglódu bude strategicky důležitým centrem pro rostoucí síť domácích partnerů společnosti. Služby společnosti SUUS v regionu přesahují rámec skladování a zahrnují silniční přepravu FTL i LTL zásilek, železniční, námořní a leteckou přepravu a také projektovou logistiku. Společnost také klade velký důraz na rozvoj celních služeb.

„Moderní centrum významně rozšiřuje naše kompetence v Maďarsku. Do našeho portfolia přibyla smluvní logistika, včetně skladování, vychystávání objednávek a služeb s přidanou hodnotou, jako je společné balení a etiketování. Naše nová investice může sloužit jako sklad surovin a hotových výrobků i jako distribuční centrum,“ řekl Laszló Molnár, generální ředitel společnosti Rohlig SUUS Logistics Hungary Kft.,  a dodal: „Strategická poloha, zasazená do blízkosti křižovatky dálnice M0, důležitého úseku evropské trasy E60 M4 a rušného budapešťského letiště, ji staví do pozice klíčového uzlu v zásobovacích sítích místních podniků i mezinárodních korporací. Patří mezi ně i významní hráči v automobilovém průmyslu, který je základním kamenem maďarské ekonomiky.“

Kromě výhodné polohy v blízkosti budapešťského mezinárodního letiště Ference Liszta a mnoha významných dopravních uzlů byla pro polského nájemce dalším klíčovým faktorem schopnost efektivně podporovat rozšiřující se síť domácích partnerů ze svého centrálního uzlu v Maglódu. Zde mají přístup k přizpůsobitelným a škálovatelným skladovým a kancelářským prostorám, které vyhovují jejich rozvíjejícím se potřebám. Společnost HelloParks uzavřela smlouvu s odbornou podporou CBRE. Díky této nájemní smlouvě již 27.300 metrů čtverečních, tedy více než 60 % plochy v objektu Maglód MG3, obsadili nájemci, mezi nimiž jsou společnosti jako Aeroplex, Loginvent a WellPack. Důležitým faktorem při rozhodování společnosti SUUS byla také řada moderních technologií používaných v logistickém parku a proenvironmentální a prosociální řešení, jako je například relaxační zóna pro řidiče ve skladu.

Skladová hala MG3 o rozloze 45.000 metrů čtverečních, druhá fáze projektu HelloParks Maglód, získala jako první průmyslová nemovitost v Maďarsku nejvyšší hodnocení BREEAM Outstanding v kategorii novostavby. V kategorii Nová výstavba se kromě dokončené budovy hodnotí celý proces návrhu, výstavby a řízení projektu, od získávání a dodávek surovin až po nakládání s odpady a instalované a použité technologie. Společnost již dříve jako první v Maďarsku získala hodnocení Excellent v kategorii Průmyslové nemovitosti – se svou nyní plně obsazenou halou MG1 megaparku Maglód.

„Kromě výhodné polohy jsou pro naše nájemce nejdůležitějšími faktory udržitelnost a flexibilní a efektivní provoz, kterým poskytujeme nejmodernější zázemí odpovídající jejich potřebám,“ dodal András Bodahelyi, senior business development manager společnosti HelloParks.