Největším dokončeným projektem v letošním druhém kvartálu je nová budova v Panattoni Park Pilsen West II (36.400 metrů čtverečních), která byla v době dokončení plně pronajata automobilové společnosti Shape Corp. Druhý největší se nachází v CTPark Brno Líšeň (34.000 metrů čtverečních) a byl plně pronajat více nájemci. Třetím největším je budova o rozloze 21.300 metrů čtverečních v Prologis Parku D1 Ostředek, která zůstala v době dokončení plně neobsazená.

Projekty ve výstavbě

Na konci druhého čtvrtletí roku 2023 bylo ve výstavbě celkem 1.340.300 metrů čtverečních skladových a výrobních prostor, což představuje 9% nárůst oproti předchozímu čtvrtletí a 4% nárůst ve srovnání se stejným obdobím loni. Téměř 25 % z celkové plochy ve výstavbě se nachází v Karlovarském kraji, následuje Plzeňský kraj se 14% podílem a Jihomoravský kraj s 12% podílem.

Ve druhém čtvrtletí 2023 byla zahájena výstavba průmyslových budov o celkové ploše přibližně 397.700 metrů čtverečních. Podíl industriálních prostor ve spekulativní výstavbě (bez předem zajištěného nájemce) se během čtvrtletí mírně zvýšil na 39 %. IRF očekává, že do konce roku 2023 se dokončí více než 600.000 metrů čtverečních skladových a výrobních ploch, čímž se celková nabídka moderních průmyslových prostor v České republice přiblíží k hranici 12 milionů metrů čtverečních.

Realizovaná poptávka

Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) dosáhla v uplynulém čtvrtletí 597.000 metrů čtverečních, což je mezičtvrtletní nárůst o 73 % a meziroční pokles o 10 %. Podíl renegociací se oproti předchozímu čtvrtletí zvýšil o 31 procentních bodů a představoval 52 % hrubé realizované poptávky. Tu výrazně ovlivnila největší transakce druhého čtvrtletí, renegociace o velikosti 136.000 metrů čtverečních.

Čistá poptávka činila ve druhém čtvrtletí roku 2023 celkem 278.800 metrů čtverečních, což představuje 2% mezičtvrtletní nárůst a 47% meziroční pokles. Předpronájmy tvořily 34 % hrubé realizované poptávky a držely se tak pod tříletým průměrem.

Významné pronájmy v rámci poptávky

Největší transakcí druhého čtvrtletí 2023 byla renegociace 136.900 metrů čtverečních v Prologis Parku Prague Jirny, kterou podepsala nezveřejněná logistická společnost. Druhou největší transakcí byl předpronájem 57.200 metrů čtverečních podepsaný společností zabývající se výrobou v automobilovém průmyslu v Panattoni Parku Ostrov North. Třetí byla renegociace 53.300 metrů čtverečních v CTParku Bor, kterou podepsala společnost zabývající se distribucí elektroniky.

Neobsazenost

Ve druhém čtvrtletí roku 2023 dosáhla míra neobsazenosti v České republice 1,7 %, což představuje mezičtvrtletní nárůst o 42 bazických bodů a meziroční nárůst o 43 bazických bodů. Na konci kvartálu bylo na trhu k dispozici celkem 192.400 metrů čtverečních moderních průmyslových prostor k okamžitému pronájmu. V Praze a okolí je neobsazenost ještě nižší než celostátní míra a od druhého čtvrtletí roku 2021 se drží na téměř nulové úrovni.

Nájemné

Nejvyšší dosahované nájemné průmyslových a logistických nemovitostí (tzv. prime headline) v České republice se v druhém čtvrtletí roku 2023 mírně snížilo a dosáhlo úrovně 7,50–7,80 eur/m2/měsíc. Ve vybraných lokalitách mimo Prahu se nájemné stabilizovalo a pohybuje se na úrovni okolo 5,75–6,50 eur/m2/měsíc. Výše nájemného za kancelářské vestavky dosahuje 9,50–12,50 eur/m2/měsíc. Obvyklá výše servisních poplatků se pohybuje mezi 0,75–1,00 eur/m2/měsíc.

Náznaky změny

Jiří Kristek, partner a vedoucí pronájmu průmyslových ploch a nákupních parků ve společnosti Cushman & Wakefield, situaci na trhu komentuje: „Industriální trh stále vykazuje nízkou neobsazenost, což se ale pomalu mění a od třetího čtvrtletí 2022 jsme svědky jejího konstantního nárůstu až na současných 1,70 %. Ukazuje to na převládající sentiment na trhu, kde vidíme spekulativní výstavbu i rekordně vysoké množství prostor ve výstavbě (1,3 milionu metrů čtverečních). Hlavním tahounem realizované poptávky jsou renegociace, které tvoří více než polovinu jejího objemu. Důležitou otázkou pak je úroveň nejvyššího dosahovaného nájemného, která je sice relativně stabilní, ale již se objevují náznaky, že by mohlo dojít ke změně – zvláště u nájemců, kteří pracují s nízkými maržemi. Ti se při renegociacích setkávají s obrovským nárůstem nájemného a jsou případně ochotni uvažovat o stěhování do lokalit, kde jsou podmínky příznivější.“

Co je IRF

Industrial Research Forum si klade za cíl poskytovat co možná nejúplnější, nejpřesnější a nejtransparentnější data o vývoji českého trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi. Členové IRF, jimiž jsou společnosti CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield a iO Partners, sdílejí základní informace o vývoji trhu.