Zatímco nájemné v kancelářích v Evropě rostlo letos mírně, nájemné v segmentu logistiky zaznamenalo nárůsty významné, především ve Velké Británii (+ 59 % v oblasti Londýn Heathrow) a střední a východní Evropě v Polsku (přes 30 %), v České republice (21 %). V příštím roce již neočekáváme tak výrazný nárůst, spíše stabilizaci nájemného. To aktuálně dosahuje pro top projekty v nejlepších lokalitách až 7,50 eur/m2/měsíc.

Vlivem zhoršené ekonomické situace lze předpokládat ochlazení poptávky v určitých segmentech trhu. Firmy ovšem budou více tlačeny do optimalizace a zefektivňování svých provozů, což může přinést příležitosti a poptávku po prostorách. Neočekáváme výrazný nárůst neobsazenosti, která se v ČR aktuálně pohybuje kolem 1 % a poptávka nadále převyšuje výstavbu nových prostor.

Výnosová míra se letos zvýšila nejvíce na nejlikvidnějších trzích ve Velké Británii, následované Francií a Německem. Na menších a méně likvidních trzích byly nárůsty výnosových měr mírnější, a to kvůli zamrznutí investiční aktivity. Přecenění a další posun výnosových měr se očekává i v roce 2023. Podobně jako u kanceláří je posun v evropském průměru odhadován v řádu cca 30 bazických bodů.

ESG a dopad na hodnotu nemovitostí

Starší nemovitosti s očekávanými vyššími náklady na rekonstrukci, zateplení a zvýšení energetické účinnosti budou pociťovat silnější tlak na zohlednění nižší míry udržitelnosti a plnění kritérií ESG v hodnotě nemovitosti. Naopak, odolnější vůči cenovým výkyvům budou „prime“ a udržitelné nemovitosti v dobrých lokalitách.