„Na jednu stranu energetická krize způsobuje celou řadu problémů výrobním firmám, které i přes zastropování mají problémy hradit své závazky. Na stranu druhou se však této příležitosti chopila celá řada firem, které si vybraly Českou republiku pro cílovou stanici svých investic. Ty mají za cíl na trh dodávat produkty nejen pro obnovitelné zdroje energie, ale i pro celkové zefektivnění energetické náročnosti výrobních závodů,“ říká Petr Narwa, Head of Transaction & Consulting Services ve společnosti Prochazka & Partners.

To, že je hlad po technologiích omezujících spotřebu energií, potvrzuje i nedávný průzkum mezi členy Svazu průmyslu a dopravy (Spektrum, 4Q/2022, str. 5), kdy nejčastějším řešením boje s vyššími náklady za energie jsou právě investice do úspor energie (67 %). Z těch pak firmy z 60 % hodlají instalovat vlastní fotovoltaické elektrárny, měnit osvětlení za úspornější (53 %), modernizovat otopnou soustavu (26 %) a instalovat tepelná čerpadla (15 %).

„Snaha vyrábět technologicky náročné produkty s vysokou přidanou hodnotou přímo v Evropě vinou krize v dodavatelských řetězcích, způsobila, že střední a východní Evropa, potažmo Česká republika, je pro řadu mezinárodních investorů stále atraktivní destinace. Chystají se u nás velké investice do výroby tepelných čerpadel či recyklaci baterií a významní mezinárodní hráči zde již dokončují i výzkumná a vývojová centra, jako například Honeywell v Brně,“ dodává Narwa.

O tom, že region je atraktivní svědčí i trend tzv. nearshoringu, kdy firmy chtějí mít oproti Asii svou výrobu blíže svým hlavním trhům. Důvod toho, proč pak v Evropě využívat země typu Česká republika je nasnadě. Stavební práce jsou o cca 25 % levnější a levněji vycházejí i ceny za nájem a pracovní sílu. U prémiových prostor v Česku se nyní pohybujeme kolem úrovně od 5,75 €/m2/měsíc v méně atraktivních lokalitách až po 6,80 €/m2/měsíc v tzv. „hot spotech“, což jsou Praha a Brno.