Kontrakt za 1,95 miliardy korun je již v registru smluv. Stavba má všechna potřebná stavební povolení. Na trase již probíhají přípravné práce a archeologický průzkum.

Skanska nabídla v soutěži nejnižší cenu, odhadovaná hodnota byla 2,6 miliardy korun. Z šesti nabídek byly všechny pod odhadovanou cenou projektu, většina v rozmezí 2–2,2 miliardy korun. Samotná soutěž se táhla nezvykle dlouho kvůli množství dotazů.

Součástí stavby bude vybudování devíti mostů, dvou mimoúrovňových křižovatek a protihlukové stěny v délce 456 metrů. Úsek má být zprovozněn v roce 2024. Vedení trasy je navrženo podél železniční trati v nenáročném terénu Dolnomoravského úvalu. Úsek začíná za mimoúrovňovou křižovatkou Staré Město–jih a končí severně od Moravského Písku.

Stavba začne přeložkami některých stavebních objektů, například potoka Dlouhá řeka. Vznikne nové koryto, nad starým se zbuduje konsolidační násyp.

Úsek mezi Starým Městem a Moravským Pískem je jedním ze souboru staveb, které po svém dokončení vytvoří ucelenou dálnici D55. Stávající dvoupruhové uspořádání přestává být kvůli narůstajícím intenzitám provozu kapacitně dostačující. Současná I/55 a taktéž II/427 navíc procházejí zastavěným územím obcí, takže vybudování D55 v nové trase přispěje ke zvýšení bezpečnosti obyvatel.

Oblast kolem Uherského Hradiště je nyní velkým staveništěm, staví se již úsek D55 z Babic do Starého Města, začala také rekonstrukce silnice I/55 v Kunovích.

Celá D55 od Olomouce přes Přerov a Otrokovice k Břeclavi má měřit 101 kilometrů, hotovo je nyní 18 kilometrů. Úsek Přerov – Hulín bude mít D55 společný s dálnicí D1. D55 má být nejkratším spojením Ostravy a Olomouce s Břeclaví a Bratislavou. Dálnice po dokončení odvede dopravu z center 18 měst a obcí. Osm úseků je v přípravě. Na úseku z Babic našli archeologové velké množství historicky cenných nálezů.

 

Zdroj:// Z dopravy