Lenka Pechová, senior research analyst spol. Savills ČR a SR, říká: „U více než 176 000 m2 z prostor ve výstavbě byla již dokončena hrubá stavba a plochy byly nabízeny k pronájmu, což může být skvělou příležitostí pro nájemce, kteří potřebují prostory v krátkém časovém horizontu. Většina těchto „téměř dokončených“ prostor se nacházela v Moravskoslezském regionu a Karlovarském kraji.“

 

Navzdory dosud nejvyššímu objemu prostor ve výstavbě bylo v prvním čtvrtletí dokončeno jen 81 550 m2, tedy o 39 % méně než kolik bylo na trh dodáno před rokem. Nové plochy byly dokončeny převážně na průmyslových trzích Plzeňského kraje (40 %), Moravskoslezského kraje (31 %), Libereckého kraje (22 %) a v oblasti Prahy (7 %). Celková nabídka průmyslových prostor k pronájmu v ČR tak stoupla na 9,2 milionů m2, přičemž 35 % se nacházelo v Praze (3,22 milionů m2).

Panattoni Pilsen Digital Park

V důsledku vysoké čisté poptávky klesla míra neobsazenosti v zemi, a to již čtvrté po sobě jdoucí čtvrtletí. Během prvních tří měsíců roku 2021 klesl podíl nepronajatých postavených prostor o 45 bps na nové rekordní minimum 2,9 %. V přepočtu na metry čtvereční se objem neobsazených prostor snížil z 303 600 m2 na konci roku 2020 na 265 000 m2 v březnu 2021.

Celková nájemní aktivita na českém průmyslovém trhu dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2021 nového čtvrtletního maxima. Hrubá poptávka dosáhla 772 700 m2, tedy o 38 % více než v předchozím čtvrtletí a o 147 % více než před rokem. Čistá poptávka byla v prvním čtvrtletí na úrovni 299 700 m2, tj. v meziročním srovnání vyšší o 156 % ale o 20 % níže ve srovnání s předchozím kvartálem.

Chris LaRue, vedoucí oddělení pronájmu průmyslových nemovitostí, Savills ČR a SR, dodává: „Indikátory českého trhu průmyslových nemovitostí překonaly v prvním čtvrtletí roku 2021 několik rekordů, byla zaznamenána nejvyšší čtvrtletní nájemní aktivita, nejnižší míra neobsazenosti a výjimečně vysoký objem prostor ve výstavbě. Většina ploch pronajatých v prvním kvartále roku 2021 byla zaplněna logistickými firmami a nájemci ze sektorů e-commerce a maloobchodu.

Naopak firmy spojené s automobilovým průmyslem vykázaly podprůměrnou nájemní aktivitu. Tradičně silný automobilový sektor je stále ochromený globálním nedostatkem počítačových čipů, který potrvá minimálně do konce roku 2021. Tato situace přirozeně opět poukazuje na přílišnou závislost na asijských trzích a zároveň bude dalším impulsem pro nejen výrobce automobilů, ale i jiná odvětví, k přehodnocení svých výrobních procesů tak, aby byli schopni držet větší zásoby blíže svým výrobním závodům.“

 

Zdroj:// Retrend