Největší dokončenou průmyslovou halou je budova o celkové velikosti 19 000 m2, která se nachází v areálu Ostrava Airport Multimodal Park. Hala byla v době dokončení plně obsazena výrobní společností Continental Barum. Druhá největší dokončená budova o velikosti 17 500 m2, která se nachází v parku CSPP Planá Nad Lužnicí, byla plně pronajata logistické firmě C.S.Cargo. Třetí největší dokončený projekt představovala hala v CTParku Žatec (11 800 m2), kterou si pronajala výrobní společnost Nexen Tire Europe.

Projekty ve výstavbě

Na konci druhého čtvrtletí roku 2021 bylo ve výstavbě téměř 690 000 m2 skladových a výrobních prostor, což představuje nárůst o 21 % v porovnání s minulým čtvrtletím. Z celkového objemu ploch ve výstavbě se 22 % nachází v Plzeňském kraji, 21 % v Praze a nejbližším okolí a dalších 21% v Moravskoslezském kraji. Ve druhém čtvrtletí roku 2021 byla zahájena výstavba hal o celkové rozloze 226 700 m2, z toho 98 000 m2 v Moravskoslezském kraji. Podíl industriálních prostor ve výstavbě bez předem zajištěného nájemce, tedy podíl spekulativní výstavby, klesl během druhého čtvrtletí o jeden procentní bod na 24 %. Meziročně se jedná o pokles o 17 procentních bodů.

Ostrava Airport Multimodal Park

Realizovaná poptávka

Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) činila ve druhém čtvrtletí roku 2021 celkem 529 300 m2, což sice představuje 31% pokles oproti minulému rekordnímu čtvrtletí, ale v meziročním srovnání se jedná o 44% nárůst. Podíl renegociací oproti minulému čtvrtletí klesl o 34 procentních bodů z 61 % na 27 %, v meziročním srovnání činil pokles 24 procentních bodů.

Čistá poptávka byla ve druhém čtvrtletí roku 2021 nejvyšší v historii a čítala celkem 387 700 m2. Oproti minulému čtvrtletí jde o 29% nárůst, v porovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k nárůstu o 107 %. Hlavním tahounem nové poptávky byly ve druhém čtvrtletí 2021 distribuční společnosti (zejména maloobchod a e-commerce), které se na objemu nově podepsaných smluv podílely ze 34 %, následované logistickými společnostmi s 31% podílem.

Významné pronájmy v rámci poptávky

Největší celkovou transakcí ve druhém čtvrtletí 2021 byla renegociace společně s expanzí, kterou podepsala logistická firma FM ČESKÁ v industriálním parku P3 Lovosice, o celkovém objemu 60 600 m2. Druhou největší nájemní transakcí byla renegociace a expanze o celkové velikosti 35 000 m2 v parku CTPark Brno, kterou uzavřela výrobní společnost Kompan Czech Republic s.r.o. Třetím největším realizovaným pronájmem se stal před pronájem v parku VGP Park Prostějov, kde si maloobchodní společnost OKAY před pronajala halu o celkové velikosti 25 000 m2.

VGP Prostejov

Neobsazenost

Ve druhém čtvrtletí 2021 míra neobsazenosti opět klesla a dostala se na úroveň 3 %, což představovalo pokles o 53 bazických bodů oproti předchozímu čtvrtletí a pokles o 170 bazických bodů v porovnání se stejným obdobím minulého roku. Ke konci druhého čtvrtletí 2021 bylo na trhu celkem 280 200 m2 moderních průmyslových prostor připravených k okamžitému nastěhování. Neobsazenost průmyslových prostor v Praze a nejbližším okolí klesla na 1,4 %.

Nájemné

Nejvyšší dosahované nájemné průmyslových a logistických nemovitostí (tzv. prime headline rent) v České republice v průběhu druhého čtvrtletí roku 2021 mírně vzrostlo na úroveň 5 eur/m2/měsíc, v Praze a okolí i na 5,20 eur/m2/měsíc. Výše nájemného za kancelářské vestavky dosahovala 8,50 –9 eur/m2/měsíc. Obvyklá výše servisních poplatků se pohybovala mezi 0,50–0,65 eur/m2/měsíc.