Jen o něco nižší instalovaný výkon, necelé 4 MW, mají mít fotovoltaické panely v komplexu robotického centra Amazon v Kojetíně. Podle 108 Agency není rozhodnutí developerské společnosti Panattoni, jež areál bývalého cukrovaru pro Amazon revitalizovala, v Česku ojedinělý. Naopak, instalace solárních elektráren na střechy, fasády nebo do okolí průmyslových nemovitostí se dá označit za trend letošního roku. „Netýká se přitom jen nové výstavby, ale i starších objektů. Developeři i vlastníci skladových a výrobních areálů reagují na nedávnou energetickou krizi, snaží se vyhovět ESG kritériím ze strany bank, navíc předznamenávají zpřísnění evropské legislativy v oblasti energetické soběstačnosti a nezávislosti na fosilních palivech,“ vysvětluje Jakub Holec, ředitel 108 Agency.

Racionální přístup

Rozšiřování instalací obnovitelných zdrojů energie zároveň podle Jakub Holce dokládá racionální přístup stavebníků skladových i výrobních hal. Přes počáteční investici začínají mít rozumnou míru návratnosti, navíc tyto nemovitosti nejsou závislé na vývoji cen energetických komodit. Areály, které si mohou dovolit alokovat větší kapacitu, pak dokonce mohou těžit z případných přebytků – ať formou flexibilních dodávek do sítě v době vrcholných odběrů, anebo prostřednictvím tzv. komunitní energetiky, kde mohou průmyslové nemovitosti vybavené zdroji čisté energie sehrát významnou roli.

Budování nebo rozšiřování fotovoltaických kapacit začala řada developerů a vlastníků průmyslových nemovitostí. Velmi daleko je jeden z největších industriálních developerů, společnost CTP. Ta chce mít na svých objektech do roku 2030 panely se souhrnným instalovaným výkonem 300 MWp. Zatím se pohybuje kolem 14 MWp, za letošní rok přibudou instalace FVE o výkonu 30,5 MWp a v roce 2024 40 MWp.

Kumulovaného výkonu 8 MW v první etapě chce na svých objektech v Hrušově, Krupce, v Teplicích a Říčanech docílit společnost Contera. Celé své portfolio plánuje pohánět sluneční energií do roku 2025. Panely s výkonem 17 MW by na svých průmyslových nemovitostech chtěl co nejdříve instalovat investor a developer zaměřující se na segment logistiky, GLP Europe. Aktivně se k budování solárních elektráren staví i další evropský hráč, společnost CGL.

Jasný plán dosáhnout na svých budovách výkonu kolem 12 MW deklaruje společnost Arete. Do září bude dokončena instalace v jejím parku ve Valašském Meziříčí s instalovaným výkonem 1,4 MWp. To už bude v provozu menší fotovoltaický zdroj v Arete Parku Rokycany. Maximální výkon spočítaný na 246 444 kW/ročně hodlá co nejdříve realizovat v celém svém Big Box Parku v Horních Počernicích jeho vlastník Flow Management. K posledním ohlášeným realizacím fotovoltaiky patří například logistické centrum DB Schenker v Rudné u Prahy (instal. výkon 849,2 kWp), výrobní závod Fenix v Jeseníku (900 kWp), Pražské strojírny ve svém areálu ve Vinoři (996 kWp s kapacitou výroby až 980 MWh elektřiny za rok) nebo hned několik etap FVE projektu v závodu ZF Electronics v Klášterci nad Ohří (998 kWp + 412 kWp).

Potíže se statikou či kapacitou trafostanic

„Příkladů bychom našli daleko více. Nejde ale vše úplně hladce. Některé starší objekty narážejí ve svých záměrech na statiku, u nových může být brzdou kapacita trafostanic, respektive distribuční sítě. I tak si ale Česká republika vede v zavádění obnovitelných zdrojů energie v průmyslových parcích velmi dobře,“ poznamenává Matěj Indra, vedoucí oddělení pronájmu průmyslových a logistických nemovitostí 108 Agency.

Podle jeho kolegy Michala Bílého, jenž ve 108 Agency vede oddělení průzkumu trhu, tento trend povede k dalšímu růstu počtu certifikací zelených budov. V polovině roku 2022 bylo certifikovaných 49 % dokončených průmyslových budov v České republice, v průběhu tohoto roku se má dostat na 55 %. Příznivou zprávou jsou nejen stále štědré dotační tituly na FVE, včetně Národního plánu obnovy, ale zjednodušující se povolovací řízení na fotovoltaické elektrárny a další obnovitelné zdroje energie.