„Kvůli přetrvávající zvýšené nejistotě ohledně dalšího vývoje a zhoršeným ekonomickým vyhlídkám zaujali někteří investoři opatrnější přístup. Ve druhém čtvrtletí také chyběly větší transakce nad 100 milionů euro,“ konstatuje Lenka Šindelářová z investičního oddělení 108 Agency. Z její analýzy vyplývá, že ve druhém čtvrtletí převažovaly menší transakce do 20 milionů euro. Devět z nich bylo do 10 milionů euro a šest v rozmezí 10 až 20 milionů euro.

Mezi nejvýznamnější realitní transakce patří prodej retailového portfolia Tesco fondu Adventum Penta – v Česku se jednalo o čtyři objekty. Dále pak také prodej kancelářské budovy ve výstavbě Red Court v pražském Karlíně společnosti BlackBird Real Estate. Kromě těchto větších transakcí se zrealizovalo několik prodejů menších retail parků, či skladových a výrobních prostor.

Mezi investory nadále dominují české fondy a realitní společnosti s 53procentním podílem, následovány slovenským kapitálem (18procentní zastoupení). Zůstává tedy konstantou, že domácí investoři trhu věří. V investičním spektru převažovaly transakce retailových nemovitostí (33 procent), následovány průmyslovými / skladovými nemovitostmi (29 procent) a kancelářemi (26 procent).

„I přes pokles trhu nadále očekáváme, že letošní investiční objem by mohl překročit hranici dvou miliard euro. Ve druhé polovině roku se zřejmě realizují i některé větší transakce, které jsou aktuálně v jednání. Stabilní zůstávají výnosové míry u všech typů nemovitostí,“ dodává Lenka Šindelářová.