Emisi předcházela v říjnu tohoto roku první sada s výnosem 650 milionů eur. V souladu se svou výraznou orientací na udržitelnost a cílem dosáhnout provozní uhlíkové neutrality do konce roku 2021 využije společnost prostředky získané z obou emisí k financování svého portfolia šetrných budov.

Druhou sadu zelených dluhopisů v hodnotě 400 milionů eur (zhruba 10,6 miliardy korun) vydalůa CTP koncem listopadu. Dluhopisy mají tříletou splatnost a pevný roční kupón 0,625 procenta. Investory byly opět velmi dobře přijaty. Poptávka násobně převýšila nabídku, na vrcholu se pohybovala nad jednou miliardou eur. Úvodní emise zelených dluhopisů CTP 1. října 2020 v hodnotě 650 milionů eur (zhruba 17,2 milkiardy korun podle aktuálního kurzu) se stala největším debutem developerské společnosti v regionu střední a východení Evropy. CTP se pro zelené dluhopisy rozhodla poté, co se v roce 2019 zavázala k certifikaci svého kompletního portfolia logistických a průmyslových projektů na úrovni BREEAM Very Good nebo vyšší.

„Naše druhá emise zelených dluhopisů byla úspěšná díky tomu, že CTP se opět nacházela ve správnou dobu na správném místě. CTP je v dobré kreditní formě, což dokazují naše výsledky za třetí čtvrtletí roku 2020. To nám umožnilo úspěšně mobilizovat poptávku stávajících i nových institucionálních investorů. Vzhledem k naší strategii, jež spočívá v přesunu dluhového financování k převážně nezajištěnému dluhu, jsme vnímali jako dobrou příležitost vydat dluhopis se splatností tři roky. Tím se na naší výnosové křivce objevuje nový datový bod, přičemž si zároveň udržujeme konsolidovanou splatnost našeho dluhového profilu, protože část výnosu z emise využijeme k předplacení bankovního dluhu s kratší splatností. Velmi mě těší zejména pevný roční kupón ve výši 0,625 procenta u tříleté splatnosti. Logistické nemovitosti i nadále stojí na pevných nohou, zejména v regionu CEE, který má jedny z nejrobustnějších ekonomických základů v Evropě,“ řekl Richard Wilkinson, finanční ředitel CTP.