Společnost IRCE odkoupí od města 50 000 m2 plochy (5 hektarů). Po dostavbě výrobních zařízení v nich bude firma produkovat vodiče pro vinutí z mědi a hliníku, izolované tenkou smaltovou vrstvou, a dále přes sebe překládané vodiče, tzv. CTC (Continuous Transposed Conductor). Ty se používají pro elektromotory, generátory a transformátory pro elektromobily, v domácích spotřebičích a elektronice a jsou zapotřebí také při výrobě a distribuci elektrické energie. Předpokládaný objem výroby je odhadován až na 24 tisíc tun za rok.

„I navzdory nepříznivému období pandemie covid-19, které má dopad na strategické rozhodování o budoucím směřování mnohých firem, se nám podařilo do strategické průmyslové zóny Mošnov přivést italskou společnost IRCE. Intenzivní komunikaci, která v tomto období nebyla rozhodně snadná, jsme v minulých dnech úspěšně završili a do zóny přichází investor, který deklaruje, že svůj závod postaví s inteligentní automatizovanou výrobou a nejpokročilejšími technologiemi, jež předpokládají úzkou spolupráci s výzkumnými centry i zapojení umělé inteligence,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura.

Na základě zájmu italského investora z loňského března bylo dojednáno jeho umístění v lokalitě Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov, jejíž celková rozloha je 200 hektarů, přičemž přes 70 procent z ní již bude obsazeno. K prodeji bude zbývat téměř 60 hektarů, ze kterých rezervu o velikosti zhruba 51 hektarů město nechává pro příchod strategického investora. Strategická průmyslová zóna je jedinečnou příležitostí pro investory, kteří mají zájem těžit především z její strategické polohy v blízkosti mezinárodního letiště s možností napojení na rychlostní komunikace a železniční síť. Více informací k zóně a volným plochám najdete na webových stránkách. V současnosti je v průmyslové zóně zaměstnáno téměř 3900 lidí, příchod firmy IRCE by tento počet mohl v budoucnu zvýšit o další stovku.

Italský investor si pro svůj nový výrobní závod vybral zónu v Mošnově s ohledem na polohu u Ostravy, odkud chce zásobovat většinu zákazníků ze střední a východní Evropy, zejména z České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska.

„Pro náš český závod počítáme s pořízením nejpokročilejších technologií a zařízení průmyslu 4.0, které budou splňovat nejpřísnější požadavky na úsporu energie a ochranu životního prostředí. Nově vytvořená pracovní místa obsluhy sofistikovaných výrobních zařízení na tváření drátu na válcovacích stolicích, jejich žíhání, potahování izolanty, vytvrzování, vinutí, kontrolu a balení tak budou technického směru s vyšší kvalifikací,“ informoval jednatel společnosti IRCE Filippo Casadio.

V budoucím areálu firmy na 27 000 m2 (2,7 hektaru) zastavěné plochy budou výrobní, montážní, dílenské, skladovací a kancelářské prostory a průmyslové věže. Investor se smluvně zavázal provozovat výrobu, jejíž negativní vlivy nebudou přesahovat hranice areálu. Provoz v novém výrobním závodu bude nepřetržitý, třísměnný sedm dnů v týdnu.

 

Source://Retrend