Na střeše logistického centra v Rudné u Prahy DB Schenker instaloval 1544 fotovoltaických panelů výrobce Canadian Solar. Výkon jednoho panelu je 550 Wp, celkový dosažitelný výkon elektrárny je 756,7 kWp a za rok je schopna vyrobit 798,54 MWh. Díky přísunu energie z fotovoltaické elektrárny logistický provider ročně ušetří 409,65 tun emisí CO2.

Získanou energii DB Schenker zužitkuje pro napájení kompletního provozu terminálu, tedy administrativní budovy a skladu včetně nabíjení vysokozdvižných vozíků a elektromobilů. Případné přetoky budou dodávány na sítě.

DB Schenker vypracoval celý projekt fotovoltaické elektrárny společně s Energon Energy Solutions, pro níž byla spolupráce s globální logistickou společností cennou zkušeností a významným milníkem v její činnosti. „Z hlediska velikosti a významu se jedná o mimořádnou zakázku, díky níž jsme mohli posílit svou pozici spolehlivého dodavatele čisté a udržitelné energie na tuzemském trhu. Tento projekt rovněž patří mezi naše klíčové reference,“ říká Luděk Purmenský ze společnosti Energon Energy Solutions.

Stále rostoucí poptávka po obnovitelných zdrojích energie, snižování nákladů na solární technologie, vládní pobídky a podpora organizací pro udržitelnou energetiku poskytuje firmám nové příležitosti k realizaci inovativních a udržitelných energetických projektů. „Jsme přesvědčeni, že fotovoltaika bude hrát klíčovou roli v budování zelené budoucnosti,“ říká Luděk Purmenský a pro zajímavost dodává, že podstatnou roli v projektu hrála i kybernetická bezpečnost. „V rámci zachování záruk za jednotlivé komponenty díla je nutné mít k dispozici IP adresy na straně zákazníka či provozovatele FVE. I tento bezpečnostně – technický úkol jsme se zákazníkem zvládli. Výsledkem je soulad řešení s celofiremní IT bezpečnostní politikou a vhodné vyřešení záležitostí v rámci servisu a aktualizací softwaru použité technologie,“ doplňuje Luděk Purmenský.