Detailní informace o vývoji na trhu průmyslových nemovitostí v prvním kvartále přineslo Industrial Research Forum (IRF). Jeho členy jsou společnosti CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield a JLL.

Dokončené projekty

Největším dokončeným projektem v prvním čtvrtletí 2023 byla nová budova v Panattoni Parku Cheb South (42.500 metrů čtverečních), která je pronajata společnosti Autodoc ze sektoru e-commerce a dalšímu nezveřejněnému nájemci. Druhá největší dokončená budova (39.500 metrů čtverečních) se nachází v Panattoni Parku Chomutov North a je plně pronajata společnosti Jungheinrich, výrobci manipulační techniky. Třetí největší dokončená hala (21.900 metrů čtverečních) je součástí CTParku Ostrava Poruba a je téměř plně pronajatá vícero nájemci.

Projekty ve výstavbě

Na konci prvního kvartálu bylo ve výstavbě celkem 1.287.400 metrů čtverečních skladových a výrobních prostor, což představuje 5% nárůst oproti předchozímu čtvrtletí a 9% nárůst ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Téměř 25 % z celkové plochy ve výstavbě se nachází v Karlovarském kraji, následuje Plzeňský kraj se 17% podílem a Jihomoravský kraj s 16% podílem. V posledním čtvrtletí byla zahájena nová výstavba celkem 171.500 metrů čtverečních skladových a výrobních ploch. Podíl prostor ve spekulativní výstavbě (bez předem zajištěného nájemce) během čtvrtletí činil 32 %. Do konce roku 2023 očekáváme dokončení přibližně 900.000 metrů čtverečních dalších ploch, v takovém případě je možné, že ještě letos se celková plocha moderních průmyslových prostor určených k pronájmu v České republice přiblíží hranici 12 milionu metrů čtverečních.

Realizovaná poptávka

 

V prvním čtvrtletí roku 2023 dosáhla hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) 344.400 metrů čtverečních, což představuje nepatrný nárůst o 1 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím a pokles o 52 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Podíl renegociací se oproti předchozímu čtvrtletí snižil o 15 procentních bodů a představoval  21% podíl na hrubé realizované poptávce.

Čistá poptávka dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2023 celkem 272.900 metrů čtverečních, což představuje 24% nárůst oproti předchozímu čtvrtletí a pokles o 25 % oproti stejnému období v minulém roce.

Významné pronájmy

Největší novou transakcí v prvním čtvrtletí roku 2023 byl předpronájem CTPark Blučina o velikosti 52.600 metrů čtverečních, který podepsala společnost Inventec. Druhou největší realizovanou transakcí byl předpronájem v CBPI Business Park, kde si společnost UCT Fluid Delivery Solutions předpronajala celkem 26.500 metrů čtverečních. Třetí největší novou transakcí se stal předpronájem v Panattoni Park Pilsen West II, který podepsala společnost Panasonic na celkovou plochu 24.700 metrů čtverečních. Největší renegociaci (14.100 metrů čtverečních) v prvnímu kvartálu uzavřela nezveřejněná společnost v maloobchodního sektoru v Prologis Parku Prague-Úžice.

Neobsazenost

Na konci prvního čtvrtletí roku 2023 dosáhla míra neobsazenosti v České republice 1,4 %, což představuje mezičtvrtletní nárůst o 43 bazických bodů. Ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2022 míra neobsazenosti poklesla o 23 bazických bodů. Celkově je na trhu v současné době pouze 150.000 metrů čtverečních moderních průmyslových prostor připravených k okamžitému nastěhování. Neobsazenost průmyslových skladových prostor v regionu Prahy a okolí je ještě nižší než celostátní míra a od 2. čtvrtletí 2021 se drží na téměř nulové úrovni.

Nájemné

Nejvyšší dosahované nájemné průmyslových a logistických nemovitostí (tzv. prime headline) v České republice dosáhlo v prvním čtvrtletí roku 2023 úrovně 7,70–7,90 €/m2/měsíc. Některé speciální nabídky, zejména v Praze, začínají na 8,50 €/m2/měsíc. Ve vybraných lokalitách mimo Prahu se nyní nájemné pohybuje na úrovni okolo 5,75–6,50 €/m2/měsíc. Výše nájemného za kancelářské vestavky dosahuje 9,50–12,50 eur/m2/měsíc. Obvyklá výše servisních poplatků se pohybuje mezi 0,75–1,00 €/m2/měsíc.

„Vysoké nájemné je na jednu stranu dobrá zpráva pro vlastníky a investory do nemovitostí, na druhé straně může být problém jak pro nové zahraniční investory, tak pro stávající uživatele, kteří v tomto období obnovují svou nájemní smlouvu. Především v Praze a okolí se pro nájemce často jedná o navýšení o téměř 100 % oproti jejich původním podmínkám, jednání jsou tedy často velmi dlouhá a komplikovaná. Dobrou zprávou pro trh je znovunalezená chuť developerů ke spekulativní výstavbě i v regionech jako je Plzeňsko, Brno nebo Ostrava, nájemci tedy zde stále mohou najít nové projekty za konkurenční ceny oproti ostatním trhům v okolí ČR,“ komentuje vývoj trhu v letošním prvním čtvrtletí Robert Sgariboldi, director v oddělení pronájmu průmyslových nemovitostí v JLL.