ESG se stává stále významnějším faktorem ve světě investic a řízení firem. Zavedení ESG strategie nejenže podtrhuje závazek fondu k odpovědnosti vůči životnímu prostředí, ale je také milníkem pro stávající i potenciální nové investory, zahraniční partnery a financující instituce.

Skupina Arete informuje, že v rámci ESG strategie systematicky pracuje na zlepšení aspektů týkajících se životního prostředí, společenské odpovědnosti a etiky. V enviromentální oblasti skupina podle svého vyjádření aktivně pracuje na snížení energetické náročnosti budov a své emisní stopy. Zároveň Arete aktivně podporuje biodiverzitu a ochranu vodních zdrojů.

V sociální oblasti skupina, jak sama uvádí, nadále aktivně podporuje místní komunity a charitativní společnosti. Stará se také o zdraví, bezpečnost a wellbeing svých zaměstnanců a nájemců. V oblasti governance skupina Arete kromě dalšího prosazuje etické hodnoty v oblasti řízení a správy.

„Investiční a nemovitostní skupina Arete považuje podporu hodnot ESG za jednu ze svých priorit. Z tohoto důvodu jsme implementovali komplexní ESG strategii pro fond Arete Industrial. Jsme hrdí na to, že jsme na tuzemském kapitálovém trhu průkopníky. Naši mezinárodní investoři oceňují, že fond Arete Industrial se nadále vyvíjí v rámci mezinárodních standardů,“ říká k implementaci strategie ESG spoluzakladatel skupiny Arete Lubor Svoboda.

Arete Industrial se stává jedním z prvních „světle zelených fondů“ v České republice. „V současné době je již zřejmé, že zhodnocování kapitálu je možné dosahovat společensky odpovědným způsobem. Implementace samotné strategie je pro nás však jen začátkem. V budoucnu hodláme naše ESG postupy nadále zpřesňovat a případně rozšiřovat kritéria, která zohledňujeme při inv