„Současná podoba chystaného projektu je přesně dle našich představ a já jsem rád, že i přes krizi v jeho přípravě pokračujeme. I díky této investici se dle mého můžeme daleko lépe připravit na budoucí dopady pandemie. Navíc se dlouhodobě, stejně jako i jiná menší města, potýkáme s problematikou skladby populace, kdy nám mladí odchází za studiem do větších měst a později už se díky lepším, především ekonomickým, podmínkám nevrací zpět.

V oblasti občanské vybavenosti jsme za posledních několik let proinvestovali stovky milionů, abychom Kojetín pro mladé rodiny zatraktivnili. Pevně věřím, že výstavba parku pro moderní podnikání přivede nájemce, kteří nabídnou dobře placenou a kvalifikovanou práci všem obyvatelům a uplatnění najdou jak dělnické profese, tak vysokoškoláci. Dosud bylo jednání z obou stran velmi korektní a já jsem rád, že jsme pro rozvoj města získali silného a férového partnera,“ komentuje projekt Leoš Ptáček, starosta Kojetína.

„Základní motivací všech našich investic je ekonomický rozvoj a bohatnutí českých regionů. Ty často skýtají obrovský nevyužitý potenciál a se správně připravenou infrastrukturou mohou oslovit i ty největší hráče současného byznysu. Jsem přesvědčen, že i díky tomuto projektu bude z Kojetína a okolí zase o něco lepší místo pro život. Místní najdou dobře placenou práci kousek od domova a v návaznosti na tento projekt mohou vznikat i další podnikatelské příležitosti. Pokud se pak k těmto faktorům přidá i možnost revitalizace chátrajícího brownfieldu bez nutnosti zabrání zemědělské půdy, je to skvělá kombinace,“ říká Milan Kratina, CEO Accolade, který projekt financuje.

„Dnešní doba zrychlila přechod k digitálnímu maloobchodu. Moderní infrastruktura e-commerce dokáže vzdorovat dopadům pandemie a zajistit dodávky potřebného zboží spotřebitelům. Pokud chceme naplnit vládní slogan a stát se opravdu Country for the future, musíme vytvořit předpoklady pro vznik nejmodernějších provozů s důrazem na robotizaci a nejmodernější světové trendy. Bude se jednat o první vícepatrovou logistickou budovu v ČR s předpokladem robotizace,“ dodává Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko.

Budova o půdorysné ploše 52 000 m2 bude mít ideální polohu také díky přímému napojení na dálnici D1 a umístění mimo rezidenční zástavbu, kdy je prostor od města oddělen lihovarem, nádražím a solární elektrárnou. Projekt bude díky svému umístění profitovat i z nedalekého železničního koridoru. Zaměstnanci budou moci využít spojení vlakem jak ze směru Brno-Olomouc, tak ze směru Kroměříž-Uherské Hradiště. Celý areál bude vystavěn v souladu s principy ekologické moderní výstavby tak, aby provoz minimalizoval dopady na životní prostředí včetně tzv. uhlíkové stopy.

 

Zdroj:// Systémy logistiky