Za připomenutí stojí, že tzv. uzavřený paletový pool, který je označován právě pojmem paletový pooling, provozuje specializovaná firma. Ta palety pronajímá a svým zákazníkům nabízí servis ve formě dodání potřebného počtu palet na určené místo a čas. Ty se po využití zákazníkem vracejí zpět poskytovateli, kde procházejí pravidelnou údržbou, při poškození pak opravami. Následně putují znovu do oběhu, kde si je pronajímá další zákazník. Největšími a nejznámějšími poskytovateli paletového poolingu jsou společnosti CHEP a LPR – La Palette Rouge.

Je popsané řešení výhodnější než „klasické“ vlastnictví palet a jejich správa? Jak tomu v podobných případech bývá, každá z možností má svá pro i proti.

Mít a nemít

Nemuset se starat o vlastní palety – a věnovat se plně předmětu svého podnikání – je pro řadu firem lákavé. Odpadají tak kromě nezbytných investic na pořízení palet i nemalé výdaje na jejich opravy, zajištění veškeré související administrativy apod. Namísto cenných kapitálových výdajů (CAPEX) lze přejít na předvídatelné provozní výdaje (OPEX), přičemž zákazník platí poskytovateli služby pouze za to, co skutečně používá, bez skrytých či dodatečných nákladů.

Zároveň ovšem i cena za pronájem palet v masivním měřítku se může vyšplhat vysoko. Proto různé firmy, které palety historicky vlastní, se jich zcela nezbavují, ale kombinují používání svých palet s pronajatými, obzvlášť v sezonní špičce nebo při potřebě využít méně rozšířené formáty. Například společnost Coca-Cola HBC ČR/SR distribuuje převážnou většinu své produkce na vlastních paletách. Službu paletového poolingu pak využívá hlavně pro menší formáty nosičů, například DD palety nebo čtvrtpalety.

Naproti tomu společnost Nestlé Česko a Slovensko uvádí, že ve svých výrobních závodech, v sesterských firmách i distribučních centrech využívá paletový pooling při většině dodávek svých produktů k zákazníkům či do maloobchodu. Pohled maloobchodního řetězce prezentuje Penny Market. „Paletový pooling ušetří kolegům měsíčně tři dny, které by jinak museli věnovat administrativní činnosti. Díky poolingu dokážeme logistiku zvládnout snadněji – nemusíme vést evidenci příjmů a výdajů a administrativu pro více dodavatelů spravujeme v jednom systému,“ popisuje výhody služby Tomáš Kubza, ředitel logistiky Penny Market pro Českou republiku.

Důraz na zelené aspekty

Jeden z argumentů pro paletový pooling, který v kontextu současných trendů stále více vstupuje do popředí, představuje udržitelnost a cirkularita tohoto řešení. Paletový pooling přispívá ke sdílení zdrojů v rámci dodavatelského řetězce a k realizaci principů cirkulární ekonomiky v praxi. I díky poolingu se rozšiřuje míra uplatnění vícecestných a tedy opakovaně použitelných palet. Navíc poskytovatelé těchto služeb se intenzivně zaměřují jak na materiálové inovace, tak i na pokročilé způsoby kontroly, údržby a celkové hospodaření s paletami.

Zdroj:// Systémy logistiky