Důvodem je přesun části výroby do Srbska. V oděvní fabrice s italskou majetkovou účastí mělo zůstat pracovat přibližně 30 lidí. V těchto dnech rozhodla o tom, že propustí i ostatních.

"Dnes mě italský zaměstnavatel ICA, sro pozval na projednání hromadného propouštění 31 zaměstnanců. Jde o druhou skupinu z celkového počtu 137 zaměstnanců. První skupina zaměstnanců byla projednána a 106 lidí už dostalo výpovědi. Nyní by mělo 31 zaměstnanců dostat výpovědi k 1. červenci 2019 s tím, že fyzicky by brány podniku opustili v říjnu tohoto roku, "uvedl člen předsednictva Odborového svazu (OZ) KOVO Jozef Balica.

Podle Balič majitel zatím nemluví o likvidaci firmy, ta bude dále pokračovat. "Budou tu nějací dva, tři administrativní pracovníci, protože je třeba administrativní se vypořádat se zaměstnanci," řekl Balica s tím, že ze strany OZ KOVO byly provedeny kroky k tomu, aby zaměstnanci dostali to, co jim při rozvázání pracovního poměru patří.

"Po projednání jsem svolal shromáždění zaměstnanců, kde jsem je informoval o úmyslu zaměstnavatele skončit výrobu i se zbývajícími 31 zaměstnanci. Zůstaly překvapení, nevěděli o tom. Zároveň jsem jim mluvil o tom, jaké nároky mají v rámci odstupného a výpovědní lhůty. Dostali letáky a OZ KOVO zřídil nonstop informační linku, "řekl Balica.

 

 

Měsíční plat 480 eur 

Zaměstnanci ve firmě vydělávali podle něj zhruba 450 až 480 eur v čistém měsíčně. V případě, že zaměstnavatel nedodrží své závazky vůči zaměstnancům, jsou odboráři rozhodnutí podat trestní oznámení, podnět na inspektorát práce a případně využijí i exekuci, aby nedošlo k rozprodávání majetku.

Zaměstnanci, kteří dostali výpovědi v uplynulých týdnech, fyzicky z fabriky odejdou k 1. červenci. "Někteří už odešli na základě dohody. Těm, kteří odešli dříve, bylo vše vyplaceny. Rovněž jim zatím byly vyplaceny mzdy. Ačkoliv se zpožděním jednoho, dvou dní, "doplnil Balica.

Namísto výroby bude logistický sklad

Jednatel společnosti Facis SpA Milano a 99-procentní společník společnosti ICA, sro Piero bučeli v písemném stanovisku uvedl, že v současnosti probíhá restrukturalizace skupiny Gruppo Industriale HIB zaměřena na výrobní celky skupiny, závod ICA, sro a závod Gifrab Ltd v Bulharsku.

"Závod ICA, sro na Slovensku by se měl stát součástí logistického skladu, kde by se centralizované a třídila produkce východní Evropy. Transformace začne v lednu 2020 av březnu 2020 předpokládáme zaměstnat 50 lidí na zaškolení pro nový produkt, "uvedl bučeli.

Společnost ICA, sro bude podle jeho slov nadále fungovat s tím, že dělníci budou propuštěni a zůstane tam část pracovníků v administrativě. Současné závazky a mzdy budou dle bučet zaměstnancům vyplaceny.

Zdroj: www.aktuality.sk