Dalším sektorem, který nabízí atraktivní investiční příležitosti, opět především vlivem expanze e-commerce, jsou logistické nemovitosti. E-commerce společnosti shánějí pro svůj provoz nové prostory, což v uplynulých pěti letech několikanásobně zvýšilo návratnost investic do logistické výstavby jak v České republice, tak na Slovensku. Příznivý vývoj je patrný i na trhu s rezidenčními nemovitostmi, kde poptávka po bydlení převyšuje nabídku – a kvalitní projekty s dobrými dispozicemi a atraktivním designem potvrzují pozici investičního cíle ideálního pro vložení a zhodnocení prostředků.

Příležitosti s očekávaným investičním výnosem přesahujícím tržní průměr

Ve všech třech kategoriích CB Property Investors aktivně vyhledává příležitosti s očekávaným investičním výnosem přesahujícím tržní průměr. „Trhem s nemovitostmi se v Crowdberry dlouhodobě zabýváme a navzdory různým faktorům, například aktuální pandemické krizi, vnímáme, že je zde pořád řada projektů spojujících skvělý výnosový potenciál s dobře zvladatelným rizikem. Naším cílem je vytvořit produkt, který z investorů dělá aktivní hráče a zprostředkuje jim unikátní pohled na celé investiční prostředí – ne vytvořit další ‚nezáživný‘ nemovitostní fond,“ říká Omar Sattar, výkonný ředitel divize nemovitostí v Crowdberry.

„Součástí naší strategie je v některých případech zasáhnout do hmotného charakteru budov – zmodernizovat jejich podobu či interiérové systémy. Pak budeme mít možnost prostřednictvím kapitálové investice pozitivně ovlivnit působení nemovitostí na životní prostředí, například snížením emisí skleníkových plynů, a vytvořit na domácí scéně prostor pro rozvoj udržitelných technologií i myšlenek,“ dodává.

Zdroj// Systémy logistiky