BREEAM je globální nezávislý systém posuzování udržitelnosti budov a infrastrukturních projektů. Jde o nejuznávanější a nejstarší metodu svého druhu a akreditace je v celém odvětví uznávána jako přední standard. „Outstanding” je nejvyšší možné dosažitelné hodnocení a je udíleno tehdy, pokud projekt dosáhne skóre alespoň 80 procent ve všech posuzovaných kategoriích. Úspěch budovy 3 s celkovou plochou 37 800 metrů čtverečních je dalším potvrzením závazku Prologis dodávat našim zákazníkům ve středoevropském regionu udržitelné nemovitosti. 27 500 metrů čtverečních zde bylo postaveno na míru pro EYELEVEL, mezinárodní společnost, jež navrhuje a vybavuje značkové obchody pro přední světové maloobchodní značky.

Prologis Park Prague-Airport, budova 3, předání certifikátu

„Působíme v souladu s naší obchodní strategií, jež klade důraz na dosažení vedoucího postavení v oblastech péče o životní prostředí, sociální odpovědnosti a managementu všech našich aktivit. Tím neustále zvyšujeme úroveň výstavby na celém kontinentu,“ říká Michal Vrba, který projekt vedl.

A tento přístup funguje. Na kontinentální Evropě jsou v tuto chvíli 3 budovy, které obdržely hodnocení BREEAM na úrovni „Outstanding”, přičemž dvě z nich vlastní a vystavěl právě Prologis.

V roce 2017 jsme první toto ohodnocení získali pro budovu 18 v Prologis Park Prague-Rudná. Stali jsme se tak prvním developerem průmyslových nemovitostí v České republice, který takto uspěl.

S těmito dvěma budovami máme nyní v České republice 14 budov akreditovaných v systému BREEAM: dvě s hodnocením „Excellent”, dvě „Very Good” a osm s hodnocením „Good”.

Budova 3 dosáhla celkového skóre BREEAM 88,3 procenta. Díky tomu, jak je navržena, dosahuje významných provozních úspor, jako je 83,5procentní snížení plýtvání pitnou vodou, čehož bylo docíleno instalací moderních systémů pro nakládání s vodou s detekcí úniků. Veškeré kancelářské prostory budovy jsou vybaveny tepelnými čerpadly a podlahovým vytápěním, které je jediné svého druhu. Efektivitu cirkulace vzduchu v budově zvyšuje také ventilace s rekuperací napomáhající optimalizovat celkové pohodlí zaměstnanců zákazníka na pracovišti. Spotřeba primární energie byla pak snížena o 54 procent.

Prologis Park Prague-Airport, budova 3, BREEAM Outstanding

Dalším aplikovaným udržitelným řešením je kultivace rozmanité zeleně na venkovních plochách. Zde jsou vysázeny původní druhy vegetace: byliny, traviny, keře a stromy. Díky nim mohou lokání živočišné druhy, jako jsou hmyz či ptáci, žít nadále ve svém přirozeném prostředí. Během procesu výstavby budovy byly, pokud to situace umožnila, použity recyklované materiály nebo produkty s vysokým procentem recyklovaných materiálů.

Udržitelnost prostupuje celé naše podnikání. Nekončí pro nás volbou stavebních materiálů či dosažením úspor energií a nákladů. Znamená pro nás mnohem víc – zdraví, pohodlí, a tak i vytvoření atraktivního pracovního prostředí pro zaměstnance našich zákazníků. Dostupnost a udržení kvalifikované pracovní síly je pro naše zákazníky nejvyšší prioritou a tím, že jim nabízíme aktivní a udržitelná řešení jim pomáháme být vždy o krok před budoucností.

Zdroj/foto: www.retrend.cz / BEST Mediální společnost, s.r.o. /Prologis, Inc. – EYELEVEL v Prologis Park Prague-Airport